M
09:06 | 03/08/2017

Cố gắng không để khiếu nại vượt cấp

Tin từ Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội cho biết, ngày 1/8, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã tiến hành giám sát việc thực hiện các văn bản kết luận sau thanh tra công vụ; thông báo kết luận giải quyết tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thị xã Sơn Tây và quận Bắc Từ Liêm.

co gang khong de khieu nai vuot cap Dự thảo Luật tố cáo có chấp nhận đơn nặc danh?
co gang khong de khieu nai vuot cap Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại của công dân

Theo báo cáo của UBND thị xã Sơn Tây, trong thời gian gần đây, tình hình đơn thư có chiều hướng giảm, đã có những chuyển biến, đơn thư phát sinh cơ bản được giải quyết kịp thời; các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được Thị ủy, UBND quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Thị xã đã triển khai 11 cuộc thanh tra công vụ, 1 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra, 3 cuộc đang tiếp tục thực hiện; 14 kết luận thanh tra phải tổ chức thực hiện, 8 kết luận thanh tra đã tổ chức thực hiện, 6 kết luận thanh tra đang tổ chức thực hiện; 36 quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện, thực hiện xong dứt điểm 19 quyết định giải quyết khiếu nại, đang thực hiện 16 quyết định, chưa tổ chức thực hiện 1 quyết định; 12 kết luận giải quyết tố cáo, thực hiện xong dứt điểm 3 kết luận giải quyết tố cáo, đang thực hiện 8 kết luận, chưa tổ chức thực hiện 1 kết luận giải quyết tố cáo.

co gang khong de khieu nai vuot cap
Đoàn giám sát làm việc tại quận Bắc Từ Liêm. (Ảnh NHP)

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam -Trưởng đoàn giám sát đề nghị Thị xã Sơn Tây cần tiếp tục rà soát, cập nhật rõ những việc đã làm được, chưa làm được, kiến nghị đề xuất, rõ trách nhiệm, thẩm quyền, lộ trình thời gian giải quyết đối với từng vụ việc đã có kết luận thanh tra.

Còn theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm, từ năm 2016 đến nay, quận đã chỉ đạo tổ chức thực hiện 14 kết luận thanh tra. Về công tác giải quyết khiếu nại, tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 1.132 đơn, trong đó, giải quyết xong 820 đơn, đang xem xét giải quyết là 312 đơn. Với 29 quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện.

Có 13 quyết định giải quyết khiếu nại do quận ban hành, đã thực hiện xong 4 quyết định, đang thực hiện 9 quyết định. Với 16 quyết định giải quyết khiếu nại do TP ban hành, đã thực hiện xong 11 quyết định, tạm dừng thi hành 2 quyết định do Tòa án Nhân dân TP đang thụ lý, đang tổ chức thực hiện 3 quyết định. Đặc biệt, trong 12 quyết định đang tổ chức thực hiện có 11 quyết đinh về lĩnh vực GPMB và 1 quyết định thuộc lĩnh vực đất đai. 16 kết luận giải quyết tố cáo phải tổ chức thực hiện. Đến nay, đã tổ chức thực hiện xong 9 kết luận giải quyết tố cáo, 7 kết luận đang tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì vẫn còn một số bất cập cần khắc phục đó là, một số đơn thư khiếu nại giải quyết còn quá thời hạn quy định. Việc tổ chức thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và kết luận nội dung tố cáo còn chậm. Việc thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra còn chậm, tỷ lệ thu hồi chưa cao…

Kết luận tại buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam đề nghị quận Bắc Từ Liêm cần tiếp tục rà soát, cập nhật rõ những việc đã làm được, kiến nghị đề xuất, rõ trách nhiệm, thẩm quyền, lộ trình thời gian giải quyết đối với từng vụ việc đã có kết luận thanh tra. Đề nghị quận rút kinh nghiệm trong việc phân tích bảng biểu, giải quyết dứt điểm kết luận thanh tra ở một số vụ việc. Quy định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là những người đứng đầu đơn vị trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đặc biệt, cố gắng giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để phát sinh dẫn đến khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

A.T

Nguồn :