M
16:56 | 04/07/2019

Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

(LĐTĐ) Ngày 3/7, Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và nội dung chủ đề Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Trong đó, nhiệm vụ đặt ra chuẩn bị thật tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố.

chuan bi tot moi mat de to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap Bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

121 lượt ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Trước đó, tại phiên họp chiều 2/7, Thành ủy đã tổ chức thành 4 tổ thảo luận để các đại biểu góp ý kiến vào 3 nội dung: Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

chuan bi tot moi mat de to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap
Toàn cảnh buổi hội nghị.

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp thảo luận tại tổ, Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Tứ nêu, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, 4 tổ đã thảo luận bảo đảm yêu cầu tiến độ và chất lượng. Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Tại 4 tổ thảo luận đã có tổng số 58 đại biểu phát biểu với 121 lượt ý kiến. Ngoài ra, Thành ủy cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản. Nhìn chung, các ý kiến đều được chuẩn bị công phu, thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đối với sự phát triển của Thủ đô. Nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, có giá trị về lý luận và thực tiễn.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, căn cứ vào Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Thành ủy sẽ ban hành sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng cụ thể hóa thành kế hoạch của cấp mình bảo đảm phù hợp với đặc thù riêng và bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt yêu cầu, tiến độ quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đặc biệt, các quận, huyện, thị ủy chú trọng làm kỹ hơn công tác cán bộ ở xã, phường, thị trấn, nhất là làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt các “điểm nóng”, bảo đảm tổ chức đại hội thành công.

Đa số ý kiến thống nhất với bố cục, kết cấu, nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Các đại biểu đánh giá dự thảo kế hoạch được xây dựng trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc, bám sát các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có kế thừa các văn bản chỉ đạo công tác đại hội qua các nhiệm kỳ trước, đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

Một số đại biểu góp ý cụ thể về tiêu chuẩn cấp ủy viên, về thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Về cơ cấu cấp ủy, một số ý kiến cho rằng khó khăn trong việc thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở.

Đa số đại biểu thống nhất về quy trình nhân sự. Một số ý kiến đề nghị hướng dẫn cụ thể quy trình đến cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn. Có ý kiến đề nghị căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương cần bổ sung đối tượng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trong diện phân công, bố trí như đối với Bí thư quận, huyện, thị ủy và các Đảng bộ khối trực thuộc Thành ủy đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ…

Chủ đề đại hội được các đại biểu rất quan tâm và tham gia thảo luận sôi nổi. Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải cho rằng, chủ đề cần giữ nguyên 4 thành tố bao quát về vai trò lãnh đạo của Đảng; sức mạnh nhân dân và truyền thống văn hóa; khát vọng đổi mới và phát triển; mục tiêu vươn tới. Chủ đề Đại hội phải tạo ra những mục tiêu, đích đến trong 5 -10 năm tới để có thể “chạm” tới được chứ không chỉ là khẩu hiệu.

Ngoài ra, chủ đề phải tạo sự khác biệt của Thủ đô, tạo động lực cho Đại hội. Còn theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, chủ đề Đại hội là nội dung rất quan trọng, không chỉ cần bao gồm đủ 4 thành tố mà còn phải dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

“Ba giai đoạn phát triển của Thủ đô trong thời gian tới là phấn đấu đến năm 2025 là thành phố dẫn đầu cả nước về gìn giữ bản sắc văn hóa, thông minh và hiện đại; đến năm 2030 là thành phố văn hiến, sáng tạo và hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 là Thủ đô thịnh vượng, hiện đại và thân thiện của thế giới”, bà Bùi Huyền Mai đề xuất.

Bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, trách nhiệm, với tinh thần nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đại biểu trên cơ sở nghiên cứu tài liệu từ trước đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Việc tổ chức thảo luận theo tổ đã giúp các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội có nhiều ý kiến đóng góp hơn, phát huy tích cực trí tuệ tập thể.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô. Thành phố đã sớm chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TƯ của Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

Công tác đánh giá cán bộ được duy trì nền nếp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được triển khai bài bản, khoa học, có đổi mới. Các cấp ủy Đảng đã tích cực thực hiện tốt chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy về tiếp và đối thoại với dân, qua đó đã hạn chế khiếu kiện vượt cấp; giải quyết và đưa khỏi danh sách 25/97 vụ việc phức tạp ở xã, phường, thị trấn thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi; củng cố thêm 15 tổ chức cơ sở Đảng.

Phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thành phố Hà Nội cũng đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác cùng phát triển với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các mặt công tác thường xuyên của Đảng bộ Thành phố tiếp tục được duy trì nền nếp, đạt kết quả toàn diện; công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,21% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,15% của cùng kỳ năm 2018; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành tăng 12%, thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao, tiếp tục đứng đầu cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 50,2% dự toán; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài và thành lập mới doanh nghiệp đạt khá.

Song bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục, trước hết là các vấn đề như: Theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ; tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở một số đơn vị còn chậm; phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi...

Trong đó đáng chú ý là tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản tiếp tục chậm, vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND Thành phố phải làm rõ trách nhiệm của ai, cơ quan nào, từ trách nhiệm của các ban quản lý, quận, huyện, thị xã đến lãnh đạo UBND Thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, căn cứ vào Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Thành ủy sẽ ban hành sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng cụ thể hóa thành kế hoạch của cấp mình bảo đảm phù hợp với đặc thù riêng và bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt yêu cầu, tiến độ quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đặc biệt, các quận, huyện, thị ủy chú trọng làm kỹ hơn công tác cán bộ ở xã, phường, thị trấn, nhất là làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt các “điểm nóng”, bảo đảm tổ chức đại hội thành công.

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ.

Đồng thời, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn để đạt mức tăng trưởng kinh tế đã đề ra; nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả...

Các cấp, các ngành chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ.

Nguyễn Công

Nguồn :