M
09:46 | 24/05/2019

Chú trọng tham mưu để công tác tuyển dụng đáp ứng yêu cầu

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác CCHC.

chu trong tham muu de cong tac tuyen dung dap ung yeu cau Vẫn còn khó khăn trong thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
chu trong tham muu de cong tac tuyen dung dap ung yeu cau Bầu bổ sung Trưởng, Phó ban chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội
chu trong tham muu de cong tac tuyen dung dap ung yeu cau Kinh nghiệm giám sát của HĐND thành phố Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện gặp khó khăn do cơ sở pháp lý chưa phù hợp khi các thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ chuyên ngành chưa sửa đổi theo sự thay đổi của Luật. Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp như sắp xếp trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm bảo trợ xã hội, các trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, các cơ quan báo chí còn chưa đạt tiến độ đề ra.

chu trong tham muu de cong tac tuyen dung dap ung yeu cau
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát

Trong việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2021 bao gồm cả lĩnh vực giáo dục sẽ khó đạt được chỉ tiêu 10%, do lĩnh vực giáo dục có quy mô lớn, 2.204 đơn vị với 100.953 biên chế (chiếm 83,68% tổng đơn vị và 78,92% tổng biên chế viên chức toàn thành phố), số lượng đơn vị và biên chế tiếp tục tăng do tăng trường, tăng lớp, tăng học sinh theo tốc độ đô thị hóa.

Tại buổi giám sát, Sở Nội vụ cho rằng, sau 5 năm triển khai, nhiều nội dung trong Luật Thủ đô còn vướng mắc, khó khăn, chưa phát huy hiệu quả khi thực hiện vì chồng chéo, thiếu thống nhất về thẩm quyền giữa các bộ, ngành và thành phố, vì vậy, kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Thủ đô theo hướng tăng thẩm quyền, tự chủ cho Thành phố.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, trong đó, sửa đổi quy định tổ chức bộ máy, cơ cấu lãnh đạo trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính theo Điều 3 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó, Hà Nội được phân loại là đô thị hạng đặc biệt.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, Thành phố đã triển khai rất khẩn trương, các ngành phối hợp chặt chẽ, không ngừng nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị các sở ngành tiếp thu các kiến nghị đề xuất của đoàn giám sát, xây dựng giải pháp, lộ trình để khắc phục những hạn chế của đơn vị.

Đồng thời, Sở Nội vụ chú trọng tham mưu Thành phố tuyển dụng CC, VC phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tham mưu hiệu quả công tác cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC gắn với tinh giản biên chế, thực hiện tốt kỷ cương hành chính. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nội dung giám sát này sẽ đưa vào nghị quyết kết luận của Thường trực HĐND Thành phố, từ đó, sẽ nâng cao hiệu quả công tác giám sát.

Hoàng Phúc

Nguồn :