M
12:35 | 03/05/2018

Tính đến ngày 15/4/2018

Chi thường xuyên đạt 260,1 nghìn tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2018 ước tính đạt 364,6 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán năm.

chi thuong xuyen dat 2601 nghin ty dong Infographic: Bức tranh kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2018
chi thuong xuyen dat 2601 nghin ty dong Đề nghị Quốc hội nghiên cứu để quyết định tiết kiệm chi ngân sách

Trong đó, thu nội địa đạt 295,7 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9%; thu từ dầu thô đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, bằng 29,3%.

chi thuong xuyen dat 2601 nghin ty dong
Nền kinh tế đang rất cần vốn đầu tư để phát triển. Trong đó, chỉ riêng TP Hà Nội cũng đang đẩy mạnh thu hút nguồn vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng (ảnh một góc Hà Nội- dauthau.vn)

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 48,1 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 60,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6%; thu thuế thu nhập cá nhân 31,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 10,2 nghìn tỷ đồng, bằng 20,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 32,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,5%.

Về, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2018 ước tính đạt 353,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 260,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6%; chi đầu tư phát triển đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7%; chi trả nợ lãi 37,6 nghìn tỷ đồng, bằng 33,4%.

Nguồn :