M
07:43 | 04/12/2016

Chấm dứt HĐLĐ khi doanh nghiệp thay đổi cơ cấu

Nếu lý do chấm dứt hợp đồng là xác đáng và đúng pháp luật (như nêu trên) thì công ty hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, cách tốt nhất ban lãnh đạo công ty nên gặp trực tiếp NLĐ để bàn bạc, giải thích và thương lượng…  

cham dut hdld khi doanh nghiep thay doi co cau Có vi phạm thủ tục tố tụng?
cham dut hdld khi doanh nghiep thay doi co cau Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
cham dut hdld khi doanh nghiep thay doi co cau

Hỏi: Do muốn cắt giảm chi phí tiền lương nên công ty đã thay đổi cấu trúc của phòng ban, vì vậy công ty phải giảm bớt nhân sự hay chuyển đổi qua công việc khác. Xin luật sư cho biết, đối với những lao động đã được ký HĐLĐ dài hạn thì có được chấm dứt HĐLĐ hay chuyển đổi công việc không? Trong trường hợp công ty chấm dứt HĐLĐ thì lao động có quyền khiếu nại và yêu cầu được tiếp tục làm việc không? Nguyễn Ngọc Anh (Nam Đồng, Đống Đa)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 17 Bộ Luật Lao động và điều 11 Nghị định 39/2003 thì “Trong trường hợp do thay đổi cơ cấu mà người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm, thì sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm”.

Áp vào trường hợp công ty bạn, trước mắt công ty có thể thỏa thuận với người lao động về vị trí công tác mới (nếu sắp xếp được). Nếu không, công ty có quyền ra quyết định thôi việc, chấm dứt HĐLĐ (kể cả với trường hợp HĐLĐ không xác định thời hạn).

Nếu công ty có ý định cho nhiều người thôi việc (chứ không phải chỉ một người) thì cần có sự nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở của công ty. Và việc cho thôi việc chỉ được tiến hành sau khi đã báo cho cơ quan lao động địa phương (Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp quận) biết.

Về câu hỏi: “Trong trường hợp công ty chấm dứt HĐLĐ thì lao động ký HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền khiếu nại và yêu cầu được tiếp tục làm việc không?”. Xin trả lời đây là quyền của người lao động.

Tuy nhiên, nếu lý do chấm dứt hợp đồng là xác đáng và đúng pháp luật (như nêu trên) thì công ty hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, cách tốt nhất ban lãnh đạo công ty nên gặp trực tiếp NLĐ để bàn bạc, giải thích và thương lượng…

LS Trịnh Khánh Toàn

(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :