M
17:52 | 07/03/2018

Thực hiện Chương trình 04 – CTr/TU

Cần xử lý nghiêm những trường hợp ứng xử thiếu văn hoá

Sáng 7/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

tin nhap 20180307174448 Cần thực hiện nghiêm các bộ Quy tắc ứng xử
tin nhap 20180307174448 Ứng xử với tiền “mừng tuổi” của con như thế nào?

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ Chương trình 04; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng BCĐ Chương trình 04; cùng các thành viên BCĐ.

tin nhap 20180307174448
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý cho biết: năm 2017, công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ Chương trình 04 đã được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Chương trình 04 triển khai trong năm 2017 đã được các cấp và nhân dân hưởng ứng, thực hiện, bước đầu tạo những chuyển biến tích cực, nhất là đối với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo Trưởng BCĐ Chương trình 04 Nguyễn Thị Bích Ngọc, để Chương trình 04 đạt hiệu quả hơn, năm 2018, Ban chỉ đạo Chương trình 04 xác định đối tượng là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, thứ hai là đội ngũ học sinh, sinh viên, thứ 3 là đoàn viên hội viên các đoàn thể. Từ 3 đối tượng để đưa ra các giải pháp khác nhau, trước hết là công tác tuyên truyền cho từng đối tượng và phân công từng cơ quan thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá, Chương trình 04 rất quan trọng trong 8 chương trình công tác của Thành uỷ bởi văn hoá là nền tảng của xã hội, kinh tế muốn phát triển thì văn hoá-xã hội phải phát triển. Cũng chính vì vậy, việc xây dựng giải pháp thực hiện Chương trình 04 trong những năm tới rất quan trọng để bảo đảm các mục tiêu phát triển của Thành phố.

Về kế hoạch triển khai 2 quy tắc ứng xử trong thời gian tới, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu các kế hoạch thực hiền từ nay đến năm 2020 phải đạt được kết quả rõ rệt, rõ nét trong hệ thống cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố. Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng yêu cầu những trường hợp ứng xử thiếu văn hoá cần phê phán ngay từ trong gia đình và từ trong khu dân cư.

Bên cạnh đó là vai trò của người đứng đầu, bản thân người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức không gương mẫu thì người dân cũng không thể tiếp thu. Mỗi quận, huyện, xã, phường cần tổ chức kiểm tra chéo để phát hiện ra những điểm hạn chế của từng đơn vị.

Nguồn :