M
10:38 | 04/05/2018

Bộ Tư pháp tăng 2 bậc về cải cách hành chính năm 2017

Bộ Tư pháp từ thứ hạng 6 trên 19 đơn vị được xếp hạng năm 2016 đã nâng lên hạng 4 trong kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ. Đây là kết quả đưa ra tại Hội nghị công bố PAR INDEX năm 2017.

tin nhap 20180504095808 Hà Nội bứt phá vươn lên vị trí thứ 2
tin nhap 20180504095808 Nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính
tin nhap 20180504095808 Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong các cấp công đoàn

Theo đó, điểm số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp từ 82,90% năm 2016 tăng lên 83,93 năm 2017.

Cùng nhóm các đơn vị tăng điểm số với Bộ Tư pháp còn có 8 đơn vị khác, gồm: Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có giá trị điểm số tăng cao nhất (từ 71,91% năm 2016 lên 80% năm 2017).

Ở chiều ngược lại, điểm số cải cách hành chính của Bộ Y tế từ 79,69% năm 2016 giảm xuống còn 72,40%, giảm 7,29%. Chung cuộc, Bộ này tụt từ vị trí thứ 11 năm 2016 xuống thứ 18 năm 2017.

tin nhap 20180504095808
Một buổi họp báo do Bộ Tư pháp tổ chức (ảnh: V.G)

Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng có sự sụt giảm về điểm số và thứ hạng trong kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017 so với năm trước. Bộ này đã tụt từ thứ hạng 9/19 năm 2016 xuống thứ 17/19, chỉ trên Bộ Y tế 1 bậc. So với năm 2016, điểm số của Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã giảm từ 80,59% xuống 72,61%.

Cơ quan ngang bộ xếp cuối cùng trong kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017 là Ủy ban Dân tộc, với điểm số 72,13%.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 79,92%. Không có bộ nào có kết quả chỉ số cải cách hành chính dưới 70%. Có 12 bộ, cơ quan ngang bộ có chỉ số cải cách hành chính năm 2017 trên mức trung bình.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ ngành chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 12 bộ, cơ quan ngang bộ có chỉ cải cách hành chính trên 80%, gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục có chỉ số cải cách hành chính cao nhất với kết quả đạt 92,36%. So với đơn vị đạt kết quả thấp nhất, khoảng cách điểm số lên tới 20,23%.

Nhóm thứ 2 gồm 7 bộ có kết quả từ 70-80%, gồm: Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, các bộ còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nội dung công bố, công khai thủ tục hành chính và tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn theo quy định. Tỷ lệ điểm số trung bình mà các bộ nhận được qua điều tra xã hội học chỉ ở mức 70,05%. Về tổng thể, chỉ số năm 2017 giảm 0,32% điểm số so với năm 2016.

Đối với kết quả PAR INDEX 2017 của các tỉnh, thành, xếp đầu tiên là tỉnh Quảng Ninh, đứng thứ hai là Hà Nội và kế tiếp là các tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng. Ở chiều ngược lại, tỉnh Quảng Ngãi xếp hạng cuối cùng, kế đến là Bến Tre, Thanh Hóa…

Theo kết quả đánh giá, PAR INDEX năm 2017 của các tỉnh, thành có giá trị trung bình đạt 77,72 %, cao hơn 3,08 % năm 2016. Trong đó, 32/63 tỉnh, thành có kết quả chỉ số đạt trên giá trị trung bình, chỉ có 3 đơn vị đạt kết quả chỉ số dưới 70 %, trong khi đó con số này năm 2016 là 15 đơn vị.

Năm 2017, Quảng Ninh đã vượt lên vị trí dẫn đầu, do những năm gần đây, đây là địa phương đi tiên phong trong việc triển khai thí điểm áp dụng các mô hình cải cách mới, mang tính đột phá mạnh mẽ. Quảng Ninh cũng là nơi đầu tiên trong cả nước nghiên cứu, đề xuất và được Thủ tướng cho phép triển khai thí điểm thành lập trung tâm hành chính công.

Trong nhóm 5 địa phương đứng cuối bảng xếp hạng, Quảng Ngãi là đơn vị có chỉ số cải cách hành chính thấp nhất với 59,69% điểm. Đây cũng là đơn vị duy nhất trên bảng xếp hạng có kết quả đạt được dưới 60 điểm.

Nguồn :