M
08:17 | 05/10/2019

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông:

Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tổ chức biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 – 2019.

bieu duong dien hinh tien tien trong phong trao thi dua yeu nuoc Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”
bieu duong dien hinh tien tien trong phong trao thi dua yeu nuoc Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
bieu duong dien hinh tien tien trong phong trao thi dua yeu nuoc Huyện Đông Anh biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Đề cập đến kết quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Hà Đông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương cho biết, trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn quận Hà Đông luôn chú trọng triển khai các phong trào thi đua gắn học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, từng mô hình, phần việc có ích của phụ nữ trong quận đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển của quận Hà Đông.

bieu duong dien hinh tien tien trong phong trao thi dua yeu nuoc
Các điển hình tiên tiến được biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019 trên địa bàn quận Hà Đông

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ đã lồng ghép với việc triển khai thực hiện học tập gắn với đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Hà Đông tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Việc thực hiện phong trào thi đua đã nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các tầng lớp phụ nữ trong gia đình và cộng đồng.

Qua các phong trào thi đua, nhiều chị em đã phấn đấu vượt khó vươn lên, chăm sóc nuôi dạy cháu, con chăm ngoan, học giỏi. Tỷ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn minh - hạnh phúc năm sau cao hơn năm trước, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn quận. Hàng năm, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện, đến năm 2018, đã có 37.368/41.047 (đạt 91%) hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào "Phụ nữ Hà Đông tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và chuẩn mực "Phụ nữ Thủ đô trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch".

Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông và cơ sở đã đánh giá và biểu dương, khen thưởng 522 lượt cá nhân và 202 tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng 10 gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quận hội xây dựng, triển khai việc sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào và tổ chức Hội phụ nữ quận Hà Đông, giai đoạn 1930-2020".

Cùng với đó, Quận hội đã phát động nhiều mô hình làm theo thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp từng chuyên đề: Mô hình thực hiện “4 tránh” trong công tác dân số; “6 không” trong quản lý đô thị; “7 nhớ” khi tham gia giao thông; “3 nhớ" về giữ gìn vệ sinh môi trường; hưởng ứng cuộc vận động "Phụ nữ cả nước giữ vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng"; Phối hợp với Ban chỉ đạo đề án 343/CP, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức phát động các mô hình thi đua phù hợp với phụ nữ ở từng lĩnh vực: “Nữ sinh duyên dáng Tràng An”, “Nữ giáo viên yêu nghề mến trẻ”, Nữ cán bộ bộ phận một cửa thực hiện “3 nhất”, Nữ cán bộ lãnh đạo “Năng động sáng tạo, kỷ cương gương mẫu...

Đặc biệt, 5 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác về tinh thần tương thân, tương ái, đến nay, 100% hội cơ sở đã nuôi lợn từ thiện, 273/273 chi hội vận động hội viên nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hội thu hỗ trợ hoạt động từ thiện được trên 5,1 tỷ đồng. Tổ chức 12 Ngày hội mổ heo vàng tiết kiệm gây dựng quỹ từ thiện, hỗ trợ xây dựng 17 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương; tặng 8.700 suất quà, học bổng cho hội viên, phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

Để các phong trào thi đua đạt kết quả cao hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cho biết, trong thời gian tới, Quận hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ công tác Hội, địa phương. Bằng nhiều hình thức phù hợp vận động cán bộ, hội viên ở các độ tuổi, lĩnh vực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, đưa việc học tập và làm theo tư tuởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu duỡng, rèn luyện của cán bộ, hội viên, đặc biệt chú trọng việc nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của hội từ quận tới cơ sở.

Tuấn Minh

Nguồn :