M
14:59 | 16/07/2019

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật của các cấp Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2019 là tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) và tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, góp phần quan trọng để công tác cải cách hành chính của Thành phố đạt nhiều kết quả.

day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc 93774 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc 93774 Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc 93774 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc 93774
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh khen thưởng các tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”

Thông qua thi đua nhằm động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, nhằm thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã triển khai phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam trong đoàn viên, CBCCVCLĐ, nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực với nhiều phong trào thi đua mang đặc trưng riêng của từng đơn vị như: Phong trào thi đua “Hãy làm hết việc, đừng ngồi hết giờ”, “Ngày thứ 7 học tập”, cuộc thi “Trang trí phòng làm việc trang nhã, sạch đẹp”, mỗi tổ công đoàn góp 01 cây xanh trang trí trụ sở cơ quan…

Hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức, đội ngũ CBCCVCLĐ đã tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố.

Đặc biệt, đội ngũ CBCCVCLĐ Thành phố đã tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của Thành phố, tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố tập trung rà soát tất cả các thủ tục hành chính của các sở ban ngành để cắt giảm, phối hợp liên thông các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm chi ngân sách, giảm biên chế. Tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của CBCCVC có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực. Những nỗ lực trên đã góp phần quan trọng cùng thành phố Hà Nội tiến tới xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh

Ông Đặng Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Thủ đô.

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo các CĐCS tiếp tục vận động 100% CBCCVCLĐ thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”; Tiếp tục thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng”; tích cực tham gia cải cách hành chính; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...”- Ông Đặng Văn Hải nói.

Phạm Diệp

Nguồn :