M
19:02 | 24/08/2018

Bảo vệ môi trường trong hoạt động sử dụng phế liệu

Thực hiện Thông báo số 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương phối hợp, đề xuất giải pháp quản lý; thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn.

phoi hop bao ve moi truong trong hoat dong nhap khau va su dung phe lieu Công khai danh sách công ty đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
phoi hop bao ve moi truong trong hoat dong nhap khau va su dung phe lieu Thanh tra toàn diện việc cấp phép nhập khẩu phế liệu
phoi hop bao ve moi truong trong hoat dong nhap khau va su dung phe lieu Tồn đọng hàng nghìn container phế liệu nhập khẩu tại các cảng biển

Để phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện việc quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, cũng như đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật và các giải pháp để quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu (là các địa phương có cảng biển có số lượng lớn phế liệu tồn đọng) khẩn trương thực hiện nội dung Thông báo số 281/TB-VPCP để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

phoi hop bao ve moi truong trong hoat dong nhap khau va su dung phe lieu
Hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cần được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Đ.L

Đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, đề xuất: nhu cầu sử dụng từng loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong nước hiện nay; các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ phế liệu nhập khẩu, đảm bảo đúng pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ.

Đề nghị các Bộ như Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung nêu tại Thông báo số 281/TB-VPCP , báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đề xuất các giải pháp quản lý phế liệu nhập khẩu.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đ.L

Nguồn :