M
12/08/2020 15:15

Xử lý nghiêm việc lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để huy động tài chính trái phép

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, UBND Thành phố yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hoạt động bán hàng đa cấp không phép và lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhận diện đa cấp bất chính - hành lang pháp lý thúc đẩy bán hàng đa cấp tại Việt Nam
Nhận diện bán hàng đa cấp bất chính

Thực hiện văn bản của Bộ Công Thương về việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Nhằm tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, tại văn bản số 3691/UBND-KT, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện Quyết định 27/2019/QĐ- UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hoạt động bán hàng đa cấp không phép và lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

PV

Nguồn :