M
06/11/2020 15:33

Cần tập trung đầu tư để hiện đại hóa các trường ở tất cả các bậc học

(LĐTĐ) Theo bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cần phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giáo dục vì đó là con đường dẫn đến tri thức.

Chưa lường trước được việc thay thế công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất Tham nhũng, quan liêu là tệ hại nhất cần phải được khắc phục Tư duy mới về chính sách lao động, việc làm trong định hướng phát triển đất nước

Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 5/11, bà Nguyễn Thị Doan đề nghị, cần kiểm điểm vấn đề phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, xử lý nợ xấu, xây dựng hệ thống tín dụng lành mạnh, an toàn.

Bên cạnh đó cần nhấn mạnh vào việc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc con người Việt Nam và đánh giá sâu sắc, đồng bộ về lĩnh vực giáo dục, kể cả giáo dục ngoài công lập, giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập. Bởi một quốc gia muốn phát triển phải đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phải có một nền giáo dục hoàn chỉnh, hiện đại nhưng các đột phá chưa nhấn mạnh đến những yếu tố này.

Cần tập trung đầu tư để hiện đại hóa các trường ở tất cả các bậc học
Bà Nguyễn Thị Doan góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bà Nguyễn Thị Doan cho rằng, cần phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giáo dục vì đó là con đường dẫn đến tri thức. Do đó, phải trang bị hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng giáo dục từ bậc mầm non đến đại học. Trong đột phá xây dựng chiến lược hạ tầng, cần tập trung đầu tư hiện đại hóa kết cấu hạ tầng trong trường học.

“Tôi đề nghị trong đột phá xây dựng chiến lược hạ tầng cần nghiên cứu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung đầu tư để hiện đại hóa các trường ở tất cả các bậc học, nếu chúng ta quan tâm con người là yếu tố duy nhất, quyết định nhất phát triển sự nghiệp đất nước” - bà Nguyễn Thị Doan nói.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Doan cũng nhắc đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực. Trong Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; ở phần thứ hai mục V, ý 3 có nêu “Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”.

Theo bà Nguyễn Thị Doan, hiện nay, trong các nhà trường, trong hệ thống giáo dục đào tạo chưa đáp ứng được chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Ở đây có nhiều phân tích, chúng ta phải phân biệt nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao là tiềm năng của đất nước, chúng ta sẽ sử dụng; còn nhân lực chất lượng cao là những người đang lao động tại chỗ. Hệ thống giáo dục có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, trong đó chú ý nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời phải cung cấp được nhân lực chất lượng cao.

Trong chiến lược phát triển, bà Nguyễn Thị Doan đề nghị phải nêu thật đầy đủ quy hoạch về nhân lực của đất nước, vì quy hoạch nhân lực này chính xác thì đào tạo của các trường mới chính xác được. “Trong báo cáo nêu thiếu những chuyên gia đầu ngành, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng ai là người đào tạo nguồn chất lượng cao, ở đâu mà ra thì chưa có quy hoạch” - bà Nguyễn Thị Doan nêu ý kiến.

P.V

Nguồn :