M
05/09/2020 19:52

Việt Nam cần chú ý 3 dòng vốn FDI dịch chuyển

(LĐTĐ) Số liệu thống kê mới nhất của tháng 8/2020 cho thấy tín hiệu khả quan của dòng vốn FDI dịch chuyển vào Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn sớm khi cho rằng đây là dấu hiệu của làn sóng lớn.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Hành động và giải pháp đột phá
Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

Phó Chủ tịch Hiệp hội đầu tư nước ngoài Nguyễn Văn Toàn cho rằng, làn sóng dịch chuyển FDI của thế giới không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã có từ trước đó, khi dịch Covid-19 xuất hiện đã thúc đẩy quá trình dịch chuyển tăng mạnh mẽ.

“Nếu chúng ta nhận định là một làn sóng, thì phải có một so sánh. Không phải có Covid-19 thì đầu tư thế giới mới giảm, mà trong 3 năm gần đây nguồn vốn FDI giảm liên tục là do các doanh nghiệp đã thay đổi tư duy về đầu tư ra nước ngoài. Trước đây, Mỹ một năm đầu tư ra nước ngoài 300 tỷ thì nay đã giảm đi rất nhiều, dự kiến trong năm nay còn giảm đi nhiều nữa. Trước đây dòng vốn dịch chuyển rất ít, thì bây giờ dòng vốn dịch chuyển sẽ tăng. Tuy nhiên, sóng đó có đến Việt Nam hay không? Việt Nam tận dụng sóng đó như thế nào? còn có rất nhiều cản trở ”, ông Toàn đưa ra các vấn đề cần xem xét.

Việt Nam cần chú ý 3 dòng vốn FDI dịch chuyển
(Ảnh minh họa)

Một trong những vấn đề cần chú ý, đó là Việt Nam có các cơ hội rất lớn, nhưng bên cạnh đó vẫn phải cạnh tranh với nhiều nước trong cuộc đua về thu hút vốn FDI.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, sự cạnh tranh cần nhìn nhận trên cả hai vấn đề là FDI và FDI dịch chuyển. Các doanh nghiệp bao giờ cũng nhìn nhận lợi ích trước mắt, lợi ích trung hạn và dài hạn, nếu Việt Nam thỏa mãn được điều kiện đó thì doanh nghiệp nước ngoài sẽ đến.

"Khi luồng vốn FDI thế giới đang giảm đi như vậy, và lại có một làn sóng dịch chuyển, thì các nước phải có những phương án. Ví dụ như một số nước sẽ ra luật mới có nhiều ưu đãi hơn luật cũ. Sức ép về sở hữu trí tuệ và nhiều vấn đề giảm đi rất nhiều đối với các nhà đầu tư. Tiếp theo là tạo ra các dòng vốn dịch chuyển quay về bản địa. và dòng vốn dịch chuyển ra nước thứ 3.

Có nhiều nước rất mạnh như Ấn Độ. Ấn Độ đã lên một chương trình đón hàng nghìn các doanh nghiệp lớn trên thế giới vào thị trường. Indonesia cũng vậy, chúng ta không thể so sánh được về quy mô… Những điều trên đã tạo ra một làn sóng cạnh tranh thu hút đầu tư và thu hút dòng vốn hết sức quyết liệt”, ông Toàn cho biết.

Cũng theo ông Toàn, Việt Nam đã có đường lối đúng, có quyết tâm nhưng phải nhanh chóng có hành động. Để tranh thủ thời cơ, Việt Nam cần hành động trên 3 dòng vốn dịch chuyển. Dòng vốn dịch chuyển thứ nhất là dịch chuyển đơn hàng, hiện nay việt nam đang kém vì không có các doanh nghiệp sẵn sàng nhận đơn hàng. Thứ hai là lái luồng vốn FDI của doanh nghiệp nước ngoài về Việt Nam. Thứ ba là dịch chuyển trực tiếp (ví dụ dịch chuyển một nhà máy từ nước A sang nước B). Việt Nam cần cố gắng trên từng phân khúc để tiếp thu được nguồn vốn này.

Bảo Thoa

Nguồn :