M
31/03/2021 21:08

Vận động ít nhất 30% cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia hiến máu

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khuyến khích các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động được ít nhất 30% cán bộ chuyên trách công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc quản lý cấp mình tham gia hiến máu tình nguyện.

Người lao động, nhân dân huyện Sóc Sơn hiến hơn 500 đơn vị máu Gần 100 đoàn viên, người lao động Công ty Ecoba Việt Nam hiến máu tình nguyện

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn số 104/LĐLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn các cấp Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4.

Công văn nêu rõ mục đích, yêu cầu của hoạt động này là nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Đồng thời khuyến khích, động viên đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện thường xuyên, đặc biệt nhân ngày 7/4.

Bên cạnh đó, Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động của Việt Nam cũng đề nghị việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” cần đảm bảo hiến máu an toàn, tuân thủ đẩy đủ, nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiết kiệm, hiệu quả và tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong xã hội.

Vận động ít nhất 30% cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia hiến máu
Công nhân viên chức lao động hưởng ứng hiến máu tình nguyện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương có chỉ đạo và hoạt động cụ thế để hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động được ít nhất 30% cán bộ chuyên trách công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc quản lý cấp mình tham gia hiến máu tình nguyện.

Tùy theo điều kiện cụ thể, các cấp Công đoàn có thể phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện ở địa phương, bộ, ban, ngành để tổ chức vậu động, tiếp nhận máu trong tháng 4/2021 đảm bảo đạt hoặc vượt 5% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tại địa phương, bộ, ban, ngành giao để đã ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh.

Về nội dung hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của hệ thống công đoàn từ ngày 1/4 đến ngày 30/4, cao điểm là ngày 7/4.

Xác định việc tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động tham gia hiến máu cứu người là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của các cấp công đòan. Từ đó, nghiên cứu các giải pháp duy trì và phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện thông qua việc tuyên truyền, vận động hình thành và phát triển các câu lạc bộ (hoặc đội) hiến máu dự bị như: “Câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm”, “Câu lạc bộ gia đình hiến máu", “Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện"...

Tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích, động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện và vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Song song với đó, các cấp Công đoàn cũng cần huy động các nguồn lực xã hội, vận động doanh nghiệp cùng hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm truyền máu khu vực, vùng, các khoa huyết học truyền máu thuộc Bệnh viện đa khoa các cấp tổ chức chu đáo việc tiếp nhận máu và chăm sóc người hiến máu, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

P.Ngân

Nguồn :