M
29/04/2021 17:34

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, khó khăn

(LĐTĐ) Năm 2021, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố đặt mục tiêu vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đạt 50 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 11 huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phấn đấu xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đạt 50 tỷ đồng Tiếp nhận 564 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Thành phố Hà Nội ủng hộ 5 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo

Ngày 29/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” và triển khai Kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố năm 2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, khó khăn
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố năm 2021.

Theo Kế hoạch, Cuộc vận động nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng ủng hộ Quỹ, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện xã hội hóa công cuộc xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để đạt mục tiêu, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phát động Tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hưởng ứng Ngày “Thế giới chống đói nghèo” và Ngày cao điểm “Cả nước vì người nghèo” 17/10/2021; qua đó huy động mọi nguồn lực, thực hiện các công trình, phần việc giúp đỡ hộ nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo của Thành phố và các địa phương.

Năm nay, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đạt 50 tỷ đồng. Thời gian vận động từ đầu năm 2021 đến hết 31/12/2021, trong đó tập trung vào Tháng cao điểm (từ 17/10-18/11).

Về hoạt động hỗ trợ giảm nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có khả năng đối ứng trên địa bàn Thành phố, được phân bổ như sau: Mỹ Đức 15 nhà, Ba Vì 15 nhà, Sóc Sơn 10 nhà, Chương Mỹ 10 nhà, Thường Tín 10 nhà, Ứng Hòa 10 nhà, Thanh Oai 10 nhà, Phúc Thọ 5 nhà, Sơn Tây 5 nhà, Thanh Trì 5 nhà, Phú Xuyên 5 nhà.

Kinh phí hỗ trợ lấy từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” cấp Thành phố hỗ trợ mỗi nhà 40 triệu đồng và từ nguồn đối ứng từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, xã; sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nguồn lực tự có của gia đình, dòng họ. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ tiến hành hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phương tiện sản xuất, kinh doanh giống vốn… nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tết Nguyên đán, ngày lễ lớn...

B.D

Nguồn :