M
22:12 | 21/12/2019

Tủ sách Thăng Long: Kho tư liệu về Thăng Long - Hà Nội trong suốt tiến trình lịch sử

(LĐTĐ) Xây dựng một kho tư liệu về Thăng Long - Hà Nội suốt tiến trình lịch sử, bao quát tất cả các lĩnh vực: địa lý, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội… là một nhiệm vụ lớn được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện nhằm cung cấp tư liệu cho giới nghiên cứu, cho bạn đọc hiểu về Thủ đô vừa đầy đủ và có hệ thống, vừa khái quát và sâu sắc. Sau 14 năm triển khai, “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” đã có 137 tên sách với 213 tập, trên 154.000 trang, hệ thống hóa mọi mặt của Thăng Long - Hà Nội qua tiến trình 1.000 năm lịch sử.  

Bảo Thoa

Nguồn :