M
17:28 | 31/07/2015

Từ 1/8: Hà Nội hát Quốc ca tại lễ chào cờ Tổ quốc

Ngày 31/7, Thành uỷ Hà Nội đã chính thức công bố Thông tri số 23/-TT/TU về việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc. Dưới đây LĐTĐ đăng tải nguyên văn Thông tri:

Thiêng liêng nghi lễ chào cờ Tổ Quốc ở Hoàng Sa

 Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị định số 145/2015/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về "Tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài", đến nay, việc thực hiện hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc tại các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn Hà Nội đã có chuyển biến tích cực.

 Nhiều cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị Thành phố đã thực hiện tốt việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và Quốc tế ca khi tiến hành nghi thức chào cờ trong sinh hoạt Đảng. Đặc biệt, ở một số đơn vị, việc tổ chức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào sáng thứ hai hằng tuần đã trở thành nền nếp, được cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao.

Tuy nhiên, ở một số nơi, khi thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, chỉ sử dụng bài Quốc ca được ghi âm sẵn, đại biểu tham dự không hát hoặc hát không đúng nhạc, đúng lời; nhiều cơ quan, đơn vị chưa chú trọng việc tổ chức chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ hai đầu tuần.

tu 18 ha noi hat quoc ca tai le chao co to quoc
Khai giảng năm học mới này tất cả các trường học của HN sẽ hát Quốc ca khi làm lễ chào cờ

Để kịp thời khắc phục những thiếu sót nêu trên và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc và việc hát Quốc ca, từ đó có ý thức tự giác trong việc thực hiện.

2. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các lễ mít tinh, kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước; hát Quốc ca và Quốc tế ca (đối với đảng viên) khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các sinh hoạt của Đảng, như: mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng, đại hội Đảng, trao Huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng... Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên học hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với Đảng viên), bảo đảm đúng lời, đúng nhạc, đúng tinh thần trang trọng, tự hào.

3. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nền nếp việc tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào mỗi sáng thứ hai hằng tuần; bắt đầu triển khai từ ngày 1/8/2015. Khi tiến hành nghi thức chào cờ, có thể hát kết hợp cùng với bài Quốc ca được ghi âm sẵn.

4. Đảng uỷ Khối các trường đại học - cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố phối hợp với các cấp uỷ, ban giám hiệu các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục - đào tạo khác nhau trên địa bàn duy trì nền nếp việc tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào thứ hai hằng tuần. Thời gian thực hiện bắt đầu từ Lễ khai giảng năm học mới, niên khoá 2015-2016.

5. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về chủ trương và kết quả thực hiện chủ trương này trên địa bàn Hà Nội.

6. Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp với cơ quan chức năng tuyển chọn bài Quốc ca và Quốc tế ca có lời đạt chất lượng tốt để thống nhất sử dụng trong toàn Thành phố. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tri này.

Thông tri này phổ biến tới chi bộ./.

Trần Vũ

Nguồn :