M
16:49 | 01/03/2020

Từ 1/3/2020, bằng đại học không còn phân biệt tại chức hay chính quy

(LĐTĐ) Nội dung chính ghi trên văn bằng sẽ không có thông tin hình thức đào tạo là “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”... 

tu 132020 bang dai hoc khong con phan biet tai chuc hay chinh quy Khởi động giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020
tu 132020 bang dai hoc khong con phan biet tai chuc hay chinh quy Trường Đại học Thủy Lợi ký kết hợp tác với Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
tu 132020 bang dai hoc khong con phan biet tai chuc hay chinh quy Đảm bảo an toàn cho sinh viên trước dịch bệnh Covid-19

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT về việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Thông tư này quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương.

tu 132020 bang dai hoc khong con phan biet tai chuc hay chinh quy
Từ 1/3, bằng đại học không còn phân biệt tại chức hay chính quy.

Theo đó, trong nội dung chính ghi trên văn bằng sẽ không có thông tin hình thức đào tạo là “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn” như quy định cũ mà mục này sẽ ghi trong phần phụ lục văn bằng.

Như vậy, trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung: Tiêu đề, tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo, ngành đào tạo, tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng, họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng, hạng tốt nghiệp (nếu có), số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/3/2020.

PV

Nguồn :