M
03/06/2021 10:25

Trao hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19”

(LĐTĐ) Ngày 2/6, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã trực tiếp đi kiểm tra hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và trao hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19”.

Phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp Vượt 10.000 “Tổ An toàn Covid-19” với trên 45.000 người tham gia Phát huy tối đa hiệu quả của “Tổ An toàn Covid-19”

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, tính đến ngày 2/6, trên địa bàn huyện đã có 25 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn và 10 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập “Tổ An toàn Covid-19’ với tổng số 44 Tổ và 156 người tham gia.

Trao hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19”
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ trao hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19”

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, để các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp phát huy tối đa hiệu quả, Liên đoàn Lao động huyện đã phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc trong quá trình hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19”.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện cũng đã đi kiểm tra thực tế hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” tại một số doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các chủ doanh nghiệp rất ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để “Tổ An toàn Covid-19” hoạt động. Các “Tổ An toàn Covid-19” đã và đang thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 2/6, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã trao hỗ trợ cho 5 Công đoàn cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19”. Theo đó, mỗi đơn vị được hỗ trợ 2 triệu đồng từ nguồn tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố (hỗ trợ 1 triệu đồng) và nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động huyện (hỗ trợ 1 triệu đồng).

“Thời gian tới, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện sẽ trao hỗ trợ cho 100% Công đoàn cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp có “Tổ An toàn Covid-19”. Thông qua đó, góp phần kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ công nhân lao động đang tham gia phòng, chống dịch tại doanh nghiệp” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết.

Mai Quý

Nguồn :