M
01/02/2021 09:50

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng cao

(LĐTĐ) Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phát biểu ý kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vinh dự luôn đi đôi trách nhiệm, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng cao, do đó không được tự mãn, không kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng cao

Tại phiên bế mạc, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong bài phát biểu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng xin hứa, tập thể Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, kế thừa thanh quả đạt được, phát huy truyền thống vẻ vang, quý báu của dân tộc ta. Tăng cường đoàn kết, luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh và năng lực công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, thoả lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế… để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ cảm ơn các lão thành cách mạng đi trước đã nêu gương và hứa tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ cố gắng phát huy thành quả các bậc lão thành đi trước, để Đảng có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội.

"Chúng tôi luôn ý thức rằng, vinh dự luôn đi đôi trách nhiệm, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng cao, nhất là trong giai đoạn sắp tới, như Văn kiện đã nói, có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, nhiều điều không lường trước được. Chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Tân Sửu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Hoàng Phúc

Nguồn :