M
26/05/2021 10:53

“Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

(LĐTĐ) Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và người lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập “Tổ An toàn Covid-19”. Vậy, tổ An toàn Covid-19 có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Đức Hà- Lương Hằng

Nguồn :