M
11/03/2021 22:40

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

(LĐTĐ) Sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương cũng như phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Môn Ngữ văn - Sự đổi trục trong giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 1157/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, có hai tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Hà Nội ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới
Theo kế hoạch, năm học 2021 - 2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước sẽ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với sách giáo khoa mới. (Ảnh minh họa)

Với tiêu chí 1 (phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương), nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của Thủ đô và cộng đồng dân cư góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Thăng Long - Hà Nội thanh lịch, văn minh; kiến thức hiện đại, cập nhật, có khả năng vận dụng, liên hệ thực tế cuộc sống đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế.

Bên cạnh đó, sách giáo khoa phải góp phần phát triển giáo dục toàn diện nhằm đào tạo nguồn lao động có tri thức, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội - Thành phố sáng tạo; phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào cuộc sống giúp học sinh trở thành các cá nhân sáng tạo - động lực quan trọng của sự phát triển Thủ đô thời kỳ hội nhập.

Với tiêu chí 2 (phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông), sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục; phù hợp với năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả; tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội được áp dụng từ năm học 2021 - 2022.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; đồng thời triển khai Quyết định số 1157/QĐ-UBND đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố làm căn cứ thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình và tiến độ quy định.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021 - 2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước sẽ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với sách giáo khoa mới.

P.T

Nguồn :