M
11/02/2021 07:05

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 Nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa lớp 2 từ ngày 15/11 Thanh tra, kiểm tra việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Danh mục này gồm 32 sách giáo khoa lớp 2 của đầy đủ 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cùng sách giáo khoa môn tự chọn Tiếng Anh; 40 sách giáo khoa lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Đối với lớp 2, mỗi môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm có 3 sách giáo khoa; môn tự chọn Tiếng Anh có 8 sách giáo khoa được phê duyệt.

Đối với lớp 6, mỗi môn Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và Hướng nghiệp có 3 sách giáo khoa; môn Tin học có 2 sách và môn Tiếng Anh có 8 sách giáo khoa được phê duyệt.

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6
Sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sẽ sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022. (Ảnh minh họa)

Các sách giáo khoa có tên trong danh mục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thuộc 4 đơn vị xuất bản, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những đơn vị có kinh nghiệm trong biên soạn sách và có sách giáo khoa lớp 1 được phê duyệt sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước đó, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 do 5 nhà xuất bản (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Đại học Vinh) gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Đối với sách giáo khoa lớp 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được 35 bản mẫu sách giáo khoa. Trong đó có: 4 bản mẫu môn Tiếng Việt; 5 bản mẫu môn Toán; mỗi môn Đạo Đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm 3 bản mẫu; môn tự chọn Tiếng Anh 8 bản mẫu. Kết quả thẩm định, có 32 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 được Hội đồng quốc gia thông qua và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Đối với sách giáo khoa lớp 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được 44 bản mẫu sách giáo khoa. Trong đó: Mỗi môn Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm và Hướng nghiệp 3 bản mẫu; môn Tiếng Anh 8 bản mẫu; môn Tin học 6 bản mẫu. Kết quả thẩm định, có 40 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6 được Hội đồng quốc gia thông qua và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Quá trình thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và chất lượng. Các Hội đồng làm việc nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm; thực hiện đúng quy định, khách quan, trung thực và minh bạch; đóng góp không nhỏ cho việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng bản mẫu sách giáo khoa. Với tinh thần tiếp thu cầu thị của các Nhà xuất bản và sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự đánh giá, góp ý kỹ lưỡng của Hội đồng, các bản mẫu sách giáo khoa được phê duyệt đã bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu quy định.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, theo quy định của Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố sẽ tiến hành việc lựa chọn sách giáo khoa.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các Nhà xuất bản cung cấp bản pdf các sách giáo khoa đã được Bộ trưởng phê duyệt trên website của Nhà xuất bản trước ngày 21/2/2021 và cấp tài khoản cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu tập huấn sử dụng sách giáo khoa qua mạng.

T.P

Nguồn :