Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI đã chính thức khai mạc. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động để luôn là “điểm sáng”, “hình mẫu”, “tiêu biểu đi đầu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước.
HĐND Thành phố chất vấn nhóm vấn đề giao thông đô thị tại kỳ họp 14 HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn

Nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng đi vào thực chất

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, qua theo dõi tình hình thực tế và nghe báo cáo của thành phố Hà Nội cho thấy quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Báo cáo của Thành phố cho thấy, năm 2023, phát triển kinh tế của Thủ đô đạt kết quả khá, tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 6,08%, cả năm ước tăng 6,27%, cao hơn mức bình quân của cả nước; thu ngân sách dự kiến đạt 400.421 tỷ đồng, bằng 113,5% so với dự toán và tăng 20% so với năm 2022…

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động

Lan tỏa những đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội đã lựa chọn đúng những vấn đề quan trọng, được đông đảo cử tri, dư luận quan tâm để tổ chức giám sát, chất vấn, giải trình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Thành phố, các cơ quan của Quốc hội triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đóng góp thiết thực vào kết quả giám sát và đổi mới công tác giám sát của Quốc hội và các cơ quan dân cử.

“Các vị đại biểu HĐND Thành phố làm tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân, đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri trong xây dựng, hoạch định chính sách, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, bài bản, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thành phố Hà Nội, của các cấp, các ngành, của cử tri và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và những kết quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó có sự đóng góp tích cực của HĐND và đại biểu HĐND các cấp của Thành phố trong thời gian vừa qua”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ.

Tiếp tục tinh thần đổi mới

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cấp, các ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã phải tập trung, quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với những nội dung thiết thực, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình phấn đấu thực hiện để tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phải tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng
Toàn cảnh kỳ họp

Thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của HĐND Thành phố đã nêu trong báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung.

Một là, HĐND Thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố để cụ thể hóa, thể chế hóa thành Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Nghị quyết của HĐND Thành phố trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn để thực hiện có hiệu quả.

Hai là, cần tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố cần tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn; dự báo sát với tình hình trong thời gian tới, để từ đó có các giải pháp thiết thực, kịp thời, khả thi khi thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Thành phố, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025.

Ba là, Tập trung tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển Thủ đô. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của Thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Thành phố bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ.

Bốn là, tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, trong đó có Nghị quyết số 97/2019/QH14 về “thí điểm mô hình chính quyền đô thị”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 về “thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 160/2021/QH14 về “thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội”.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm cao của thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan trong việc chủ động xây dựng, trình Quốc hội sửa đổi Luật Thủ đô. Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi vừa trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng.

Thời gian tới, Thành phố Hà Nội cần tập trung quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương dưới sự lãnh đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô sửa đổi, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 năm 2024.

Năm là, tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động để HĐND thành phố Hà Nội luôn là “điểm sáng”, “hình mẫu”, “tiêu biểu đi đầu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Quan tâm, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

H.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet khai trương đường bay thứ hai đến Điện Biên mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Vietjet khai trương đường bay thứ hai đến Điện Biên mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Vietjet tưng bừng khai trương đường bay mới kết nối Điện Biên với Thủ đô Hà Nội.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu tiên nhập ngũ của các tân binh

Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu tiên nhập ngũ của các tân binh

(LĐTĐ) Sáng 27/2, các tân binh ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bắt đầu cuộc hành trình đến những đơn vị mới với những điều lần đầu tiên các em được trải nghiệm.
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hướng về người lao động

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hướng về người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (1/3), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là Công đoàn cơ sở (CĐCS) thứ 226 của huyện Thạch Thất.
UNIQLO ra mắt bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 “Mùa nhẹ thênh thang”

UNIQLO ra mắt bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 “Mùa nhẹ thênh thang”

(LĐTĐ) Ngày 29/2, tại Hà Nội UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, tổ chức sự kiện ra mắt Bộ sưu tập (BST) LifeWear Xuân/Hè 2024 với chủ đề “Ease Into Lightness” - Mùa nhẹ thênh thang, giới thiệu loạt sản phẩm mới với phong cách đa dạng, bảng màu êm dịu, sử dụng chất vải tự nhiên và giàu tính năng.
Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

(LĐTĐ) Việc bảo tồn “giếng làng” giữa nội thành Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại cho thế hệ trẻ ngày nay có được những hình ảnh sinh động để hiểu hơn về quá khứ.
Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

(LĐTĐ) Đền Cửa Ông nằm trên một vị trí “tựa sơn hướng thủy” tại phía Đông Bắc Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi “gặp gỡ” của núi non, rừng già và biển cả, được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vị trí đắc địa, trang nghiêm.
Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng 1/3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khen thưởng nữ công nhân viên chức lao động có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2024.

Tin khác

Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

(LĐTĐ) Việc bảo tồn “giếng làng” giữa nội thành Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại cho thế hệ trẻ ngày nay có được những hình ảnh sinh động để hiểu hơn về quá khứ.
Quận Nam Từ Liêm ra quân đảm bảo văn minh đô thị

Quận Nam Từ Liêm ra quân đảm bảo văn minh đô thị

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, công tác đảm bảo văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được duy trì thường xuyên, liên tục; diện mạo đô thị quận ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng trở thành trung tâm mới của Thủ đô.
10 loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên hồ Tây

10 loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên hồ Tây

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định Quy định quản lý và khai thác hồ Tây cho phép 10 danh mục kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí trên khu vực hồ Tây.
Chung kết “Giọng hát hay Bắc Từ Liêm” mở rộng lần thứ I

Chung kết “Giọng hát hay Bắc Từ Liêm” mở rộng lần thứ I

(LĐTĐ) Tối 29/2, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm tổ chức chung kết cuộc thi “Giọng hát hay Bắc Từ Liêm” mở rộng lần thứ I - năm 2024 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận.
Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2024

Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/2, tại quận Bắc Từ Liêm, Cụm thi đua số 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua năm 2024.
Huyện Mỹ Đức đón trên 32 vạn người trẩy hội chùa Hương

Huyện Mỹ Đức đón trên 32 vạn người trẩy hội chùa Hương

(LĐTĐ) Theo UBND huyện Mỹ Đức, đến thời điểm này, khu di tích, thắng cảnh Hương Sơn đã đón trên 32 vạn người dân, du khách tham quan, trẩy hội chùa Hương...
Mỗi cấp ủy triển khai ít nhất 1 nhiệm vụ đột phá lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội

Mỗi cấp ủy triển khai ít nhất 1 nhiệm vụ đột phá lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội

(LĐTĐ) Sáng 29/2, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ quận Đống Đa tiên phong, gương mẫu trong việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong giai đoạn hiện nay”.
Quận Tây Hồ chủ động vượt khó, hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua

Quận Tây Hồ chủ động vượt khó, hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Sáng 29/2, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023; phát động thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Tây Hồ.
Xây dựng văn hóa giao thông văn minh, bền vững cho học sinh Thủ đô

Xây dựng văn hóa giao thông văn minh, bền vững cho học sinh Thủ đô

(LĐTĐ) 100% các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội cần thực hiện nghiêm, kết hợp tuyên truyền, giám sát xây dựng thói quen, văn hóa giao thông văn minh, bền vững cho thế hệ trẻ; từ đó lan tỏa, tác động trở lại đối với người thân trong gia đình và cộng đồng xã hội.
Nỗ lực bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Mường

Nỗ lực bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Mường

(LĐTĐ) Thời gian qua, đồng bào dân tộc Mường ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) sinh sống tập trung tại các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung. Để gìn giữ những nét đẹp văn hóa của người Mường, huyện Thạch Thất đã chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động