M
27/08/2020 21:13

Tiếp tục hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ Mái ấm Công đoàn nhằm tập trung nguồn lực giúp đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” năm 2020
Quận Cầu Giấy: Bàn giao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn bàn giao “Mái ấm Công đoàn” năm 2020

Mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng đã ký ban hành Kế hoạch số 41/KH-LĐLĐ về hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2021.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố xác định, việc hỗ trợ Mái ấm Công đoàn nhằm tập trung nguồn lực giúp đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, thông qua hoạt động hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” nhằm giúp đoàn viên hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, gắn bó với tổ chức Công đoàn, tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên làm việc có năng suất, chất lượng và gắn bó với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Liên đoàn Lao động Thành phố nêu rõ, đối tượng hỗ trợ là đoàn viên Công đoàn tại các Công đoàn cơ sở đã đóng góp Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố tối thiểu 03 năm trước năm đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ; có thời gian công tác từ 10 năm trở lên, tích cực tham gia hoạt động Công đoàn và được đánh giá tốt trong thực hiện nhiệm vụ đơn vị phân công.

0511 ban giao mai am son tay
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng (thứ 5 từ trái qua) cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây trao kinh phí hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn của thị xã Sơn Tây

Cùng đó, người được hỗ trợ là người có nhà ở diện tích chật hẹp, hư hỏng nặng, nguy hiểm đến sự an toàn của cá thành viên trong gia đình hoặc bị hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn gây ra; hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn: Vợ (chồng) mất, nuôi con một mình hoặc sống đơn thân; gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc ốm đau kéo dài; Vợ (chồng) việc làm không ổn định, thu nhập thấp… không đủ khả năng để sửa chữa hoặc xây dựng nhà mới.

Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh, việc hỗ trợ chỉ thực hiện 01 lần đối với 01 đoàn viên công đoàn, ưu tiên đối tượng xét hỗ trợ Mái ấm Công đoàn với đoàn viên Công đoàn là công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng, triển khai Kế hoạch hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2021 tới Công đoàn cơ sở trực thuộc; rà soát lựa chọn tối đa 03 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở tại 03 Công đoàn cơ sở, đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố xét hỗ trợ, trong đó có ít nhất 02 đoàn viên công đoàn là công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Liên đoàn Lao động Thành phố qua Ban Chính sách Pháp luật trước ngày 31/10/2020.

Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố cũng cần triển khai Kế hoạch hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2021 tới Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn trực thuộc; rà soát, lựa chọn 01 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở, đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố xét hỗ trợ; gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Liên đoàn Lao động Thành phố qua Ban Chính sách pháp luật trước ngày 31/10/2020.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện việc hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, các phát sinh trong quá trình thực hiện liên hệ qua Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố để được hướng dẫn.

Phạm Diệp

Nguồn :