M
10/07/2020 20:31

Tiếp tục hạ ngầm đường viễn thông, điện lực 60 tuyến phố trong tháng 7

6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị đã hoàn thành công tác hạ ngầm trên 21 tuyến phố, thanh thải dây cũ, cột cũ tại 20 tuyến phố và đang tiếp tục cắt dây cũ, cột cũ tại 10 tuyến phố.

Ngầm hóa để đô thị văn minh
60 tuyến phố sẽ được hạ ngầm trong đợt 4 lần 2 năm 2018
60 tuyến phố Thủ đô sắp được hạ ngầm cáp
0116 3223 hy ngym
Thanh thải dây điện phục vụ hạ ngầm cáp viễn thông. (Ảnh: Tuấn Dũng)

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, sau 4 năm triển khai hạ ngầm đường dây viễn thông, điện lực theo hình thức xã hội hóa, đến nay các đơn vị đã hoàn thành hạ ngầm 140/255 tuyến phố. Trong đó, Tổng công ty Viễn thông Viettel hoàn thành 29/68 tuyến, VNPT Hà Nội 50/58 tuyến, Tổng công ty Viễn thông MobiFone 12/13 tuyến, Công ty cổ phần Viễn thông FPT 38/60 tuyến...

Trong thời gian tới, trên cơ sở danh sách 129 tuyến phố dự kiến hạ ngầm (đợt 6) do các quận đề xuất và gửi các doanh nghiệp, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh mục 60 tuyến do các nhà đầu tư đăng ký và đang xin ý kiến các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông - Vận tải.

Dự kiến, liên ngành Xây dựng - Thông tin và Truyền thông sẽ trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách các tuyến phố thực hiện hạ ngầm đợt 6 trong tháng 7/2020.

Công tác ngầm hóa dây điện và cáp viễn thông là một chủ trương lớn của Thành phố, công việc này đã được triển khai từ nhiều năm trước. Các tuyến đường phố sau khi hoàn thành hạ ngầm, cắt hạ dây cũ, cột cũ cảnh quan đô thị được cải thiện nhiều và được nhân dân đồng tình ủng hộ, đảm bảo nâng cao độ ổn định cung cấp điện, giảm số vụ sự cố điện.

Tuấn Dũng

Nguồn :