M
04/04/2020 11:49

Sở Tư pháp Hà Nội:

Tiếp nhận, giải quyết hơn 24 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Trong quý I/2020, Sở Tư pháp Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 24.446 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

tiep nhan giai quyet hon 24 nghin ho so thu tuc hanh chinh Dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh trong mùa dịch Covid-19
tiep nhan giai quyet hon 24 nghin ho so thu tuc hanh chinh BHXH Hà Nội: Chỉ tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp cấp thiết
tiep nhan giai quyet hon 24 nghin ho so thu tuc hanh chinh Giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử trong thời gian cách ly xã hội
tiep nhan giai quyet hon 24 nghin ho so thu tuc hanh chinh Đảm bảo an toàn cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính

Trong đó, lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch là 750 hồ sơ, lĩnh vực lý lịch tư pháp 23.205 hồ sơ, lĩnh vực bổ trợ tư pháp 491 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 20.982 hồ sơ và 3.464 hồ sơ đang giải quyết. Đối với lĩnh vực lý lịch tư pháp, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 20.250 hồ sơ.

Theo Sở Tư pháp, công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đã được Sở quan tâm, thực hiện. Trong đó, Sở đã xúc tiến xây dựng quy chế phối hợp với các ngành Tư pháp thành phố trong cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

tiep nhan giai quyet hon 24 nghin ho so thu tuc hanh chinh
Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. (Ảnh: Đình Tuệ)

Đặc biệt, Sở đã triển khai việc chuyển hồ sơ xác minh lý lịch tư pháp của công dân qua mạng theo Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an. Từ đó, giúp giảm thời gian, nâng cao hiệu quả việc xác minh thông tin, nâng cao chất lượng, thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp (giảm 3 ngày làm việc so với trước đây).

Cũng trong quý I/2020, Sở Tư pháp đã trình UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vưc tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa cấp xã và cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành các kế hoach thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, thành lập Tổ công tác thực hiện đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị của Sở tư pháp để thực hiện các nội dung chỉ đạo của thành phố. Phối hợp với Sở Nội vụ chấm điểm thực hiện các chỉ số cải cách hành chính của UBND thành phố.

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị tư vấn xây dựng đưa vào chạy thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với 71 thủ tục hành chính.

Tiến hành rà soát, điều chỉnh các nội dung trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điên tử thành phố đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp để phù hợp với thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND thành phố.

H.P

Nguồn :