M
30/10/2020 21:58

Thực hiện nghiêm túc quan điểm “lấy dân làm gốc”

(LĐTĐ) Sáng 30/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thường trực Thành ủy Hà Nội đối thoại với nhân dân huyện Sóc Sơn Sắp có cơ sở pháp lý để xử phạt việc không đeo khẩu trang nơi công cộng Hà Nội xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi

Trình bày chuyên đề: “Thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương cho biết, Đại hội XIII của Đảng được tiến hành theo phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Thực hiện nghiêm túc quan điểm “lấy dân làm gốc”
PGS.TS Phạm Văn Linh trao đổi những vấn đề báo chí quan tâm

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội gồm 15 mục với 15 vấn đề lớn. Dự thảo Báo cáo Chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, diện mạo và sự đổi thay của đất nước trong 5 năm qua…

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Dự thảo Báo cáo Chính trị cũng chỉ rõ nhiều hạn chế, khuyết điểm và đúc rút 5 bài học kinh nghiệm. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Thực hiện nghiêm túc quan điểm “lấy dân làm gốc”
Quang cảnh hội nghị

Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”; cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “lấy dân làm gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân…

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Lê Mạnh Hùng cũng trình bày chuyên đề: “Định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Hoàng Phúc

Nguồn :