M
13:37 | 20/02/2020

Thực hiện hiệu quả công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2020, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp, tăng cường kiểm tra công đoàn cấp dưới, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, góp phần để công tác tài chính công đoàn được thực hiện hiệu quả.

thuc hien hieu qua cong tac tai chinh cong doan 103627 Nỗ lực hoàn thành công tác tài chính công đoàn
thuc hien hieu qua cong tac tai chinh cong doan 103627 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập huấn công tác tài chính công đoàn
thuc hien hieu qua cong tac tai chinh cong doan 103627 Tăng cường giám sát hoạt động tài chính công đoàn
thuc hien hieu qua cong tac tai chinh cong doan
LĐLĐ thị xã Sơn Tây kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và thực hiện công tác tài chính công đoàn tại công đoàn cơ sở năm 2019

Truy thu trên 4,1 tỷ đồng cho ngân sách Công đoàn

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ vào các quy định quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Nhà nước, Bộ tài chính và của Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2019 vừa qua, UBKT LĐLĐ Thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế, nội dung tập trung vào kiểm tra việc thu kinh phí, nhất là công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đồng thời, giao chỉ tiêu kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn cho UBKT Công đoàn cấp dưới tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Kết quả, trong năm qua, UBKT Công đoàn các cấp Thành phố đã tiến hành kiểm tra được 5.129 cuộc (kiểm tra đồng cấp 3.540 cuộc, kiểm tra cấp dưới 1.589 cuộc). Trong đó, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 01 cuộc đồng cấp, 33 cuộc tại LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, kiểm tra 01 doanh nghiệp, một đơn vị sự nghiệp trực thuộc; UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra 46 cuộc đồng cấp, kiểm tra 968 cuộc tại CĐCS; UBKT công đoàn cơ sở đã kiểm tra 3.493 cuộc đồng cấp, kiểm tra 588 cuộc tại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn theo phân cấp tài chính.

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố chia sẻ, kết quả kiểm tra cho thấy, Công đoàn cấp trên cơ sở và thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn và giao dự toán cho Công đoàn cấp dưới theo tinh thần Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 08/02/2017 về điều chỉnh giảm tỷ trọng 10% chi quản lý hành chính, 10% chi hoạt động phong trào.

Công đoàn cấp trên cơ sở đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc và có nhiều hình thức, giải pháp thu kinh phí công đoàn, đặc biệt là thu kinh phí công đoàn ở khối ngoài Nhà nước và các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank. 100% Công đoàn cấp trên cơ sở đã ký và triển khai tốt chương trình phối hợp với cơ quan thuế cùng cấp nên kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động.

Đặc biệt, trong hoạt động chi tài chính Công đoàn, các cấp Công đoàn đã tích cực thực hành tiết kiệm chi hành chính, mua sắm tài sản công, dành kinh phí để phục vụ chi cho hoạt động phong trào và chăm lo cho Đoàn viên tại công đoàn cơ sở. Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán theo phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, số liệu kế toán được phản ánh rõ ràng, chi tiết, đầy đủ. Việc huy động, thu chi, quản lý và sử dụng nguồn quỹ xã hội Công đoàn ở các cấp thực hiện có hiệu quả, các đơn vị đã xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng quy định.

Ông Lương Quang Thành cho biết thêm, năm 2019, UBKT LĐLĐ Thành phố cũng đã kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại 12 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Thông qua kiểm tra cho thấy phần lớn các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc trong việc quản lý sử dụng quỹ tiền mặt, đảm bảo các nguyên tắc số dư hàng tháng không quá 2% tổng số kinh phí được cấp trên duyệt chi hàng năm; thực hiện thu, chi kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, kiểm tra thực tiễn cũng cho thấy trong việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản của các cấp công đoàn vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đáng nói nhất là có đơn vị chưa triển khai việc giao dự toán thu, chi ngân sách công đoàn tới công đoàn cơ sở, hoặc giao dự toán chưa sát với số thực phải thu; số công đoàn cơ sở không báo cáo quyết toán tỷ lệ còn cao, đặc biệt là công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp; tỷ lệ các công đoàn cơ sở thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn về công đoàn cấp trên cơ sở theo quy định của Tổng Liên đoàn còn thấp, công tác thu kinh phí công đoàn trong doanh nhiệp chưa có tổ chức Công đoàn có nơi còn hạn chế, tình trạng thất thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước vẫn còn nhiều...

“Qua kiểm tra, UBKT Công đoàn các cấp Thủ đô đã kiến nghị truy thu 4.130 trđ cho ngân sách Công đoàn, trong đó truy thu kinh phí công đoàn 2.340 trđ, thu đoàn phí công đoàn 1.211 trđ, thu khác 577 trđ”- ông Lương Quang Thành cho biết.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tài chính công đoàn

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2020, UBKT công đoàn các cấp công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp, tăng cường kiểm tra công đoàn cấp dưới, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra.

UBKT LĐLĐ Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp và thực hiện kiểm tra từ 20 đến 25 công đoàn cấp trên cơ sở, kiểm tra, giám sát một số công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố; Giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra từ 10-15 đơn vị; kiểm tra 02 - 04 đơn vị sự nghiệp, 01 doanh nghiệp công đoàn; Kiểm tra quỹ tiền mặt từ 10-15 công đoàn cấp trên cơ sở; Chỉ đạo, đôn đốc, chỉ đạo UBKT công đoàn cấp dưới thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đảm bảo theo kế hoạch được giao.

Nội dung kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Kiểm tra về thu kinh phí công đoàn 2%, thu đoàn phí công đoàn 1% đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, sát thực tế, đúng quy định, chống thất thu.

Công tác kiểm tra cũng sẽ chú trọng việc phân phối và quản lý, sử dụng, chi tiêu ngân sách công đoàn, kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt đồng cấp và cấp dưới; kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm chi theo tinh thần Nghị quyết 9c của TLĐ; Kiểm tra việc hướng dẫn, đôn đốc công tác thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng liên đoàn; đôn đốc thu quỹ xã hội đảm bảo đúng kế hoạch TP giao.

Cùng đó, trong năm nay, UBKT công đoàn Cấp trên cơ sở giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách công đoàn và kiểm tra việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đồng cấp.

UBKT LĐLĐ Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp và thực hiện kiểm tra từ 20 đến 25 công đoàn cấp trên cơ sở, kiểm tra, giám sát một số công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố; Giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra từ 10-15 đơn vị; kiểm tra 02 - 04 đơn vị sự nghiệp, 01 doanh nghiệp công đoàn; Kiểm tra quỹ tiền mặt từ 10-15 công đoàn cấp trên cơ sở; Chỉ đạo, đôn đốc, chỉ đạo UBKT công đoàn cấp dưới thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đảm bảo theo kế hoạch được giao.

LĐLĐ Thành phố giao UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra, giám sát việc quản lý thu, chi tài chính công đoàn đồng cấp và cấp dưới, hướng dẫn UBKT công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính đồng cấp và thực hiện việc kiểm tra cụ thể như sau: UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra 20% công đoàn cơ sở trực thuộc. UBKT Công đoàn cơ sở kiểm tra đồng cấp, kiểm tra công đoàn tổ, bộ phận.

Phạm Diệp

Nguồn :