Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân

(LĐTĐ) Chiều 6/2, tại Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (nhóm 2) tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
Thi đua khen thưởng phải mang tính động viên, khích lệ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Công đoàn Hà Nội về công tác thi đua khen thưởng Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Bỏ hình thức khen thưởng "Huy hiệu"

Chủ trì Hội thảo có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng nhóm 2; ông Phan Văn Hùng - Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng (TĐKT) Trung ương.

Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng nhóm 2 phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: B.D.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Luật TĐKT năm 2003 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và 2013, là văn bản pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện công tác TĐKT. Luật đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác thi đua và khen thưởng ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được quan tâm và có chuyển biến rõ nét; công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên tích cực, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; công tác phát hiện và đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng cho người lao động, các tập thể ở vùng sâu, vùng xa được quan tâm. Tuy nhiên, sau 20 năm thực hiện Luật TĐKT năm 2003 đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành.

Do vậy, Luật TĐKT năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 16/5/2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Luật TĐKT 2022 đã có nhiều thay đổi, bổ sung mới có tính căn bản, quan trọng, đã kế thừa được những ưu điểm của Luật TĐKT năm 2003; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; bao quát các lĩnh vực, nhiều nội dung có tính mới, đột phá, thể chế hóa đúng chỉ đạo của Đảng về đổi mới công tác TĐKT, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thích ứng với sự phát triển trong thời đại công nghệ số.

Theo ông Trần Thanh Hải, Luật lần này giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc về thẩm quyền, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục khen thưởng, tăng cường phân cấp cho các Bộ, ngành, tỉnh để quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, có nhiều thay đổi về điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, bổ sung tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, không trùng lặp...

Để Luật thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân cùng thi đua xây dựng đất nước hùng cường thì có nhiều nội dung trong Luật cần được cụ thể hóa để triển khai có hiệu quả, khả thi và thuận lợi trong thực tiễn.

Căn cứ nội dung phân công tại Quyết định số 1244/QĐ-BNV ngày 26/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT, Tổ biên tập (nhóm 2) đã nghiên cứu, xây dựng nội dung về: Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng và dự thảo chi tiết quy định hướng dẫn các khoản, điều sau của Luật: Khoản 7 Điều 34; Khoản 6 Điều 35; Khoản 5 Điều 36; Khoản 5 Điều 37; Khoản 5 Điều 38; Khoản 7 Điều 42; Khoản 7 Điều 43; Khoản 7 Điều 44; Khoản 2 Điều 51; Khoản 2 Điều 53.

Nội dung chính của các điều trên liên quan đến việc cụ thể hóa đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân: Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân
Ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội góp ý vào Dự thảo. Ảnh: B.D.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến góp ý vào các điều: 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21 trong Dự thảo Nghị định.

Góp ý tại Hội thảo, ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị: Thủ tục, hồ sơ của công tác TĐKT cần gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tập thể, cá nhân được khen thưởng, đảm bảo đánh giá đúng, rõ nét các thành tích đạt được. Nên thiết kế hồ sơ thi đua theo mẫu chung để tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân trong quá trình báo cáo thành tích, nhất là đối với công nhân lao động trực tiếp, khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước, những đơn vị không có cá nhân chuyên trách về công tác TĐKT.

“Chúng ta nên xây dựng bộ hồ sơ TĐKT theo mẫu chung, tạo thuận lợi nhất cho các tập thể, cá nhân được vinh danh, bởi nếu không có mẫu chung, mỗi bộ, ngành hướng dẫn, quy định khác nhau, sẽ khó cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện, có thể dẫn đến việc ngại làm hồ sơ, bỏ sót, lọt tập thể, cá nhân được khen thưởng”, ông Lê Đình Hùng kiến nghị.

Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân
Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: B.D.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phan Văn Hùng ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp vào từng điều khoản cụ thể của Luật TĐKT; đồng thời nhấn mạnh: Trên cơ sở nắm chắc, bám sát quan điểm của Đảng chỉ đạo về công tác TĐKT, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, đồng thời xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung cụ thể.

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT năm 2022 cần đảm bảo hướng tới ghi nhận, khích lệ tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế; tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo của Đảng, đáp ứng được thực tiễn của các cấp, các ngành.

"Chúng ta đang có khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, mà ở đó, tất cả các thành phần kinh tế, các tập thể, cá nhân sẽ có cơ hội được ghi nhận các danh hiệu thi đua phù hợp, từ đó để mỗi người có ý thức gìn giữ cho bản thân, cho tập thể ngày một tốt hơn, để đạt được kết quả cao hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Việc xây dựng, hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT năm 2022 cần đáp ứng được khát vọng đó", ông Trần Thanh Hải bày tỏ mong muốn.

Được biết, dự kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT năm 2022 sẽ trình Chính phủ trong tháng 7/2023, và dự kiến sẽ đi vào thực hiện từ 1/1/2024.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hà Đông: Quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hà Đông: Quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
Tiếp tục đề xuất giải pháp tháo gỡ những bất cập trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

Tiếp tục đề xuất giải pháp tháo gỡ những bất cập trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 27/3, Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (nhóm 2) tổ chức Hội thảo góp ý ...
Công an TP.HCM thông tin vụ bé trai nghi bị bạo hành, ép dùng ma tuý

Công an TP.HCM thông tin vụ bé trai nghi bị bạo hành, ép dùng ma tuý

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng Lê Văn Bậm ...
Cuộc sống mưu sinh của người lao động nơi xóm nghèo trở lại trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Cuộc sống mưu sinh của người lao động nơi xóm nghèo trở lại trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

(LĐTĐ) Vẫn là câu chuyện chốn đô thị nhưng không phải nhà lầu xe hơi, không có những cuộc tranh giành tiền tài danh vọng, thậm chí còn không có cả ...
Sôi nổi hội diễn văn nghệ "Metro Hà Nội - Mãi mãi một tình yêu"

Sôi nổi hội diễn văn nghệ "Metro Hà Nội - Mãi mãi một tình yêu"

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Depot Phú Lương, quận Hà Đông (thành phố Hà Nội), Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã tổ chức Hội diễn văn nghệ ...
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2023

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2023

(LĐTĐ) Với mục tiêu khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng và phát hiện những tài năng điền kinh cho thể thao Việt Nam trong tương lai, ...
Còn nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn cần Công đoàn hỗ trợ

Còn nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn cần Công đoàn hỗ trợ

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong thời gian qua, mặc dù các cấp Công đoàn Thành phố đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động xã ...

Tin khác

Không để tình trạng văn bản pháp luật lạc hậu khi ban hành chưa lâu

Không để tình trạng văn bản pháp luật lạc hậu khi ban hành chưa lâu

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, không cầu toàn nhưng không nóng vội; những gì đã chín, đã rõ, có tính ổn định thì luật hóa…
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 7 dự án Luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 7 dự án Luật

(LĐTĐ) Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ dành nhiều thời gian để nghe cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày báo cáo một số vấn đề lớn cần xin ý kiến và thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong tháng 3

Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong tháng 3

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 3/2023, Thủ đô Hà Nội đón 2,09 triệu lượt khách, tăng 38,3% so với cùng kỳ 2022, tăng 13% so với tháng 2/2023.
Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

(LĐTĐ) Việc ban hành Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, tạo hành lang pháp lý để khuyến khích và bảo vệ cán bộ. Đồng thời, góp phần ngăn ngừa, xử lý cán bộ lợi dụng chủ trương trên để làm trái, vụ lợi...
TP.HCM: Cao điểm cấp CCCD gắn chip cho học sinh

TP.HCM: Cao điểm cấp CCCD gắn chip cho học sinh

(LĐTĐ) Trong đợt "cao điểm nước rút" lần này, Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đặt mục tiêu 100% các em trong độ tuổi tuyển sinh đều có căn cước công dân (CCCD) gắn chip và mã định danh điện tử trước ngày 20/5.
Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023: Phát triển du lịch xanh và bền vững

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023: Phát triển du lịch xanh và bền vững

(LĐTĐ) Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh" đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Bình Thuận tổ chức tối 25/3 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc.
Bình Dương cùng 9 tỉnh nghiên cứu mở Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Bình Dương cùng 9 tỉnh nghiên cứu mở Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

(LĐTĐ) Sáng 25/3, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới". Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương (T.Ư) đã tới tham dự sự kiện.
Khuyến khích và bảo vệ thanh niên dám khởi nghiệp, dám đổi mới sáng tạo

Khuyến khích và bảo vệ thanh niên dám khởi nghiệp, dám đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tạo môi trường, điều kiện, cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp; thúc đẩy phát triển các Trung tâm ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên...
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần bổ sung cơ chế tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần bổ sung cơ chế tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Một số đô thị lớn trên thế giới đã thành lập đơn vị chuyên trách thực hiện việc tiếp nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp về những vấn đề đô thị. Các vấn đề được người dân phản ánh rất đa dạng từ việc lấn chiếm vỉa hè, xây dựng trái phép, đèn giao thông bị hỏng, lối đi bố trí không hợp lý...
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai hàng loạt giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.
Xem thêm
Phiên bản di động