Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân

(LĐTĐ) Chiều 6/2, tại Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (nhóm 2) tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
Thi đua khen thưởng phải mang tính động viên, khích lệ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Công đoàn Hà Nội về công tác thi đua khen thưởng Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Bỏ hình thức khen thưởng "Huy hiệu"

Chủ trì Hội thảo có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng nhóm 2; ông Phan Văn Hùng - Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng (TĐKT) Trung ương.

Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng nhóm 2 phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: B.D.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Luật TĐKT năm 2003 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và 2013, là văn bản pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện công tác TĐKT. Luật đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác thi đua và khen thưởng ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được quan tâm và có chuyển biến rõ nét; công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên tích cực, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; công tác phát hiện và đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng cho người lao động, các tập thể ở vùng sâu, vùng xa được quan tâm. Tuy nhiên, sau 20 năm thực hiện Luật TĐKT năm 2003 đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành.

Do vậy, Luật TĐKT năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 16/5/2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Luật TĐKT 2022 đã có nhiều thay đổi, bổ sung mới có tính căn bản, quan trọng, đã kế thừa được những ưu điểm của Luật TĐKT năm 2003; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; bao quát các lĩnh vực, nhiều nội dung có tính mới, đột phá, thể chế hóa đúng chỉ đạo của Đảng về đổi mới công tác TĐKT, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thích ứng với sự phát triển trong thời đại công nghệ số.

Theo ông Trần Thanh Hải, Luật lần này giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc về thẩm quyền, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục khen thưởng, tăng cường phân cấp cho các Bộ, ngành, tỉnh để quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, có nhiều thay đổi về điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, bổ sung tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, không trùng lặp...

Để Luật thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân cùng thi đua xây dựng đất nước hùng cường thì có nhiều nội dung trong Luật cần được cụ thể hóa để triển khai có hiệu quả, khả thi và thuận lợi trong thực tiễn.

Căn cứ nội dung phân công tại Quyết định số 1244/QĐ-BNV ngày 26/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT, Tổ biên tập (nhóm 2) đã nghiên cứu, xây dựng nội dung về: Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng và dự thảo chi tiết quy định hướng dẫn các khoản, điều sau của Luật: Khoản 7 Điều 34; Khoản 6 Điều 35; Khoản 5 Điều 36; Khoản 5 Điều 37; Khoản 5 Điều 38; Khoản 7 Điều 42; Khoản 7 Điều 43; Khoản 7 Điều 44; Khoản 2 Điều 51; Khoản 2 Điều 53.

Nội dung chính của các điều trên liên quan đến việc cụ thể hóa đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân: Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân
Ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội góp ý vào Dự thảo. Ảnh: B.D.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến góp ý vào các điều: 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21 trong Dự thảo Nghị định.

Góp ý tại Hội thảo, ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị: Thủ tục, hồ sơ của công tác TĐKT cần gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tập thể, cá nhân được khen thưởng, đảm bảo đánh giá đúng, rõ nét các thành tích đạt được. Nên thiết kế hồ sơ thi đua theo mẫu chung để tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân trong quá trình báo cáo thành tích, nhất là đối với công nhân lao động trực tiếp, khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước, những đơn vị không có cá nhân chuyên trách về công tác TĐKT.

“Chúng ta nên xây dựng bộ hồ sơ TĐKT theo mẫu chung, tạo thuận lợi nhất cho các tập thể, cá nhân được vinh danh, bởi nếu không có mẫu chung, mỗi bộ, ngành hướng dẫn, quy định khác nhau, sẽ khó cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện, có thể dẫn đến việc ngại làm hồ sơ, bỏ sót, lọt tập thể, cá nhân được khen thưởng”, ông Lê Đình Hùng kiến nghị.

Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân
Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: B.D.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phan Văn Hùng ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp vào từng điều khoản cụ thể của Luật TĐKT; đồng thời nhấn mạnh: Trên cơ sở nắm chắc, bám sát quan điểm của Đảng chỉ đạo về công tác TĐKT, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, đồng thời xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung cụ thể.

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT năm 2022 cần đảm bảo hướng tới ghi nhận, khích lệ tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế; tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo của Đảng, đáp ứng được thực tiễn của các cấp, các ngành.

"Chúng ta đang có khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, mà ở đó, tất cả các thành phần kinh tế, các tập thể, cá nhân sẽ có cơ hội được ghi nhận các danh hiệu thi đua phù hợp, từ đó để mỗi người có ý thức gìn giữ cho bản thân, cho tập thể ngày một tốt hơn, để đạt được kết quả cao hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Việc xây dựng, hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT năm 2022 cần đáp ứng được khát vọng đó", ông Trần Thanh Hải bày tỏ mong muốn.

Được biết, dự kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT năm 2022 sẽ trình Chính phủ trong tháng 7/2023, và dự kiến sẽ đi vào thực hiện từ 1/1/2024.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Arsenal "đừng ngã" đêm nay

Arsenal "đừng ngã" đêm nay

(LĐTĐ) Việc Man City giành chiến thắng đêm qua để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh tạo sức ép quá lớn đối với Arsenal trong trận tiếp Aston Villa đang xếp thứ 4. Nếu muốn lên đỉnh bảng, buộc pháo thủ không chỉ phải thắng mà thắng nhiều bàn.
Doanh thu bán sản phẩm du lịch trong 4 ngày Hội chợ VITM Hà Nội 2024 đạt trên 180 tỷ đồng

Doanh thu bán sản phẩm du lịch trong 4 ngày Hội chợ VITM Hà Nội 2024 đạt trên 180 tỷ đồng

(LĐTĐ) Chiều 14/4, sau 4 ngày diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động xúc tiến du lịch, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024 đã bế mạc.
Từ việc gạo ST25 nghi vấn bị "nhái" và vấn đề bảo vệ uy tín thương hiệu

Từ việc gạo ST25 nghi vấn bị "nhái" và vấn đề bảo vệ uy tín thương hiệu

(LĐTĐ) Vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và xử lý một số cơ sở kinh doanh gạo có dấu hiệu giả thương hiệu Gạo ST25; thực trạng này một lần nữa báo động thực trạng giả mạo thương hiệu thông qua nhãn mác, bao bì… Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, đây không chỉ là vấn đề giả mạo thương hiệu mà xa hơn nó còn là vấn đề uy tín của thương hiệu gạo quốc gia.
Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần 1

Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần 1

(LĐTĐ) Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần 1 với chủ đề “Du hành thời gian - Time travel” vừa khép lại tại Nhà hát TP.HCM.
Nhân viên xe buýt kịp thời giúp người bị nạn

Nhân viên xe buýt kịp thời giúp người bị nạn

(LĐTĐ) Ngày 14/4, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-19752, tuyến buýt 62 (Lộ trình Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Thường Tín) thuộc Trung tâm Tân Đạt, trong quá trình vận hành, nhân viên xe buýt đã trực tiếp giúp sơ cứu hành khách bị co giật và đưa đến bệnh viện để khám chữa.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

(LĐTĐ) Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang.

Tin khác

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

(LĐTĐ) Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang.
Chiều mai (15/4) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều mai (15/4) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(LĐTĐ) Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 15/4 đến sáng 22/4 tại Nhà Quốc hội. Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

(LĐTĐ) Hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động sáng nay (13/4), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức để "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

(LĐTĐ) Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. Chương trình được trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước.
Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

(LĐTĐ) Điểm mới đáng chú ý là dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) giới hạn độ tuổi của công chứng viên là không quá 70 tuổi và bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng, trong khi Luật Công chứng hiện hành không quy định điều này.
Bộ Tư pháp: Bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Bộ Tư pháp: Bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Trong quý 1/2024, Bộ Tư pháp đã bảo đảm tiến độ trình Quốc hội đúng thời hạn các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền như dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
Thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm, các cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong 242.304 việc và trên 47.595 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Bộ Tư pháp thông tin về tiến độ thẩm định các văn bản liên quan đến cải cách tiền lương

Bộ Tư pháp thông tin về tiến độ thẩm định các văn bản liên quan đến cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Chiều 12/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo thường kỳ quý 1/2024. Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật dân sự - kinh tế Bộ Tư pháp Cao Đăng Vinh đã thông tin về tiến độ thẩm định các văn bản liên quan đến cải cách tiền lương.
Chốt nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Chốt nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐTBXH) về việc hoán đổi ngày làm việc dịp lễ 30/4 - 1/5 để người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ bảy ngày 27/4 đến hết thứ tư 1/5.
Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp

Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh vừa chủ trì phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động