Thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao để xây dựng và phát triển Thủ đô

(LĐTĐ) Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị về “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2024, tầm nhìn đến năm 2065” nhấn mạnh việc xác định giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài là trụ cột mang tính nền tảng, nội dung cốt lỗi trong chiến lược xây dựng và phát triển Thủ đô.
Sản phẩm làng nghề nâng tầm du lịch Thủ đô Tìm những đột phá về hạ tầng trong quy hoạch Thủ đô Xây dựng các làng nghề nông thôn thành không gian văn hóa

Trọng dụng người tài

Thời gian qua, Thành phố đã có nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch và phát huy nhân tài đóng góp cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô hiện hành quy định: “Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được ban hành chính sách trọng dụng nhân tài; chính sách ưu đãi để áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô trên cơ sở cân đối nguồn lực của địa phương để thực hiện”.

Trên cơ sở này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô. Sau đó, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 6/9/2013 về việc triển khai Nghị quyết vừa nêu. Đến ngày 19/6/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 26/5/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Những năm qua, một trong số những hình thức thu hút nhân tài mà thành phố Hà Nội triển khai thường xuyên là tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.
Những năm qua, một trong số những hình thức thu hút nhân tài mà thành phố Hà Nội triển khai thường xuyên là tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố.

Tiếp đến, ngày 16/5/2023, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố… Các văn bản pháp quy nêu trên kết hợp cùng quy định của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ, thành phố Hà Nội đã tạo thành một hệ thống pháp lý cơ bản về thu hút sử dụng nhân tài.

Ngoài ra, những năm qua, một trong số những hình thức thu hút nhân tài mà Hà Nội triển khai thường xuyên là tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận, sau 21 năm tổ chức, kể từ năm 2003, đã có 2.156 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương và ghi danh vào Sổ vàng của Thành phố. Trong hành trình này, đã có nhiều thủ khoa xuất sắc chọn Hà Nội là nơi để thể hiện tài năng, cống hiến tri thức. Nhiều thủ khoa được tuyển thẳng vào các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước. Nhiều thủ khoa tiếp tục trở thành những người thầy cống hiến cho nền y học nước nhà, hay đào tạo nên nhiều thế hệ học trò xuất sắc. Có thủ khoa xuất sắc lại lựa chọn con đường tự khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển doanh nghiệp thành công… Các thủ khoa xuất sắc của Thủ đô Hà Nội đã không ngừng toả sáng và tiếp tục khẳng định mình trên con đường lập nghiệp, góp sức cho sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước.

Ngoài ra, Hà Nội cũng tuyên dương, khen thưởng các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, công nhân… với nhiều hình thức khen thưởng như tặng Bằng khen, ghi danh trong Sổ vàng truyền thống của Thành phố. Những hoạt động này đã khích lệ, động viên người tài cống hiến cho Thủ đô, đất nước.

Nhờ có đội ngũ nhân tài, Hà Nội đã đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế... Nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, có hàm lượng khoa học công nghệ cao đã được phát triển và ứng dụng thành công, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội. Nguồn nhân tài đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, thể hiện qua các chỉ số như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo... Chất lượng cuộc sống của người dân Hà Nội được cải thiện, thể hiện qua các chỉ số như: Tuổi thọ trung bình, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Cần nhiều chính sách hấp dẫn hơn

Có thể khẳng định, trong chiến lược phát triển Thủ đô, không thể thiếu chiến lược thu hút sử dụng nhân tài như một khâu đột phá bảo đảm cho sự thành công. Đối với một tài năng, việc tuyển dụng đã khó, nhưng để giữ chân tài năng đó ở lại làm việc lâu dài là vấn đề lớn, nhất là trong bối cảnh chính sách về tiền lương hạn chế so với khu vực tư nhân.

Thực tế hiện nay, câu chuyện sử dụng người tài còn nhiều vấn đề cần phải bàn từ cơ chế đến chính sách đãi ngộ. (Ảnh minh họa)
Thực tế hiện nay, câu chuyện sử dụng người tài còn nhiều vấn đề cần phải bàn từ cơ chế đến chính sách đãi ngộ. (Ảnh minh họa)

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thể hiện nhiều điểm mới, khắc phục nhiều hạn chế, bất cập của Luật Thủ đô hiện hành, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời gian tới, đặc biệt trong việc thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao. Dự thảo gồm 7 chương, 59 điều (tăng 3 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô 2012, trong đó giữ nguyên 3 điều; sửa đổi, bổ sung 18 điều; quy định mới 38 điều).

Theo Tiến sĩ Tạ Quang Ngọc (Trường Đại học Luật Hà Nội), việc thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao đã được Đảng, Nhà nước và chính quyền Thủ đô Hà Nội quan tâm, được thể chế hóa và áp dụng trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội cần được đánh giá một cách nghiêm túc về tính khả thi khi thực hiện từ đó có bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Đặc biệt, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài có vai trò vô cùng quan trọng.

Nhấn mạnh dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thể hiện nhiều điểm mới, khắc phục nhiều hạn chế, bất cập của Luật năm 2012, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời gian tới, đặc biệt trong việc thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao, Tiến sĩ Tạ Quang Ngọc cho rằng, dự thảo cần làm rõ hơn tiêu chuẩn, điều kiện của nhân tài, nhân lực chất lượng cao, tăng tính khả thi của chính sách, định hướng cho việc quy định chi tiết về nội dung này.

Bên cạnh đó, để chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô, cần rõ về vị trí được tuyển dụng, bổ nhiệm; nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ một lần và chính sách ưu đãi khác về lương, thu nhập bảo đảm ổn định của nhân lực chất lượng cao so với cán bộ, công chức, viên chức khác; cần phải có các chế độ, chính sách đặc thù theo hướng thu nhập cao hơn so với mặt bằng cán bộ, công chức, viên chức của địa phương khác thì mới có thể giữ chân được nguồn nhân lực chất lượng cao cống hiến cho Thủ đô...

Còn theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Thúy (Trường Đại học Luật Hà Nội), để tránh tình trạng “chảy máu chất xám”, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định rõ hơn khái niệm, tiêu chuẩn, điều kiện của nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng điều khoản riêng về tiêu chuẩn, điều kiện nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở và vị trí việc làm phù hợp, theo hướng quy định chế độ, chính sách đặc thù cao hơn so với mặt bằng cán bộ, công chức, viên chức của địa phương…

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cách tính tiền lương mới của viên chức, người lao động từ 1/7/2024

Cách tính tiền lương mới của viên chức, người lao động từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Tại nhiều diễn đàn, rất đông đoàn viên công đoàn, người lao động thắc mắc về chính sách tiền lương mới từ 1/7 sẽ được thực hiện như thế nào, đặc biệt là với đối tượng viên chức, người lao động.
Tăng cường đối thoại, thương lượng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Tăng cường đối thoại, thương lượng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội đặt ra chỉ tiêu có ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được TƯLĐTT theo quy định của pháp luật.
Những kỷ lục đầu tiên tại Euro 2024

Những kỷ lục đầu tiên tại Euro 2024

(LĐTĐ) Hai ngày với 4 trận đầu tiên của Euro 2024 đã chứng kiến số bàn thắng kỷ lục và nhiều cột mốc khác bị phá.
Xem trực tiếp trận Ba Lan và Hà Lan 20h tối nay trên kênh nào?

Xem trực tiếp trận Ba Lan và Hà Lan 20h tối nay trên kênh nào?

(LĐTĐ) Đội tuyển Ba Lan chạm trán Hà Lan trong khuôn khổ bảng D, vòng chung kết Euro 2024. Trận đấu Ba Lan với Hà Lan diễn ra lúc 20h ngày 16/6, trực tiếp trên kênh K+Sport1, On Football, TV360+1, VTV2, VTV5, THVL2, HTV7, HTV Thể thao.
Đồng hành vì sự phát triển chung

Đồng hành vì sự phát triển chung

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, “Tháng Công nhân” năm 2024 gắn với “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, để lại ấn tượng tốt đẹp với đoàn viên, người lao động. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động cảm nhận rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn và yên tâm lao động sản xuất, gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển chung của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Dựa vào chính mình

Dựa vào chính mình

(LĐTĐ) Cuộc đời mỗi người là những chương sách đầy biến đổi, có những chương viết bởi niềm vui hân hoan, nhưng cũng có những đoạn u tối với đầy thử thách và khó khăn. Bất kể điều gì xảy ra, chỉ bằng cách dựa vào chính mình, bạn mới thực sự có thể viết lên một đời huy hoàng và hạnh phúc.
Hà Đông: Nhiều dấu ấn nổi bật trong Tháng Công nhân năm 2024

Hà Đông: Nhiều dấu ấn nổi bật trong Tháng Công nhân năm 2024

Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động “Cám ơn người lao động”, “Khám sức khỏe cho nữ đoàn viên công đoàn”, “Hội thao công nhân viên chức lao động quận Hà Đông năm 2024”, “Nuôi ước mơ cho con tới trường”… Từ đó, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Tin khác

Từ 15/6, phụ huynh Hà Nội tập dượt đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Từ 15/6, phụ huynh Hà Nội tập dượt đăng ký tuyển sinh trực tuyến

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/6) đến ngày 17/6, phụ huynh học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể tập dượt đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 các trường công lập năm học 2024 - 2025.
Đại học Quốc gia TP.HCM thừa nhận có "lỗi kỹ thuật" khi công bố điểm thi đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia TP.HCM thừa nhận có "lỗi kỹ thuật" khi công bố điểm thi đánh giá năng lực

(LĐTĐ) Ngày 14/6, Hội đồng kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đã rà soát và phát hiện có lỗi kỹ thuật xảy ra trong quá trình tải kết quả thi lên hệ thống để công bố tới thí sinh, khiến một số thí sinh nhận được kết quả thi không đầy đủ.
Lưu ý khi sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lưu ý khi sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Atlat Địa lí Việt Nam là vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi để phục vụ quá trình làm bài thi môn thi thành phần Địa lí (thuộc bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội) của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý quy định đối với tài liệu này.
Thêm 4 trường đại học của Việt Nam lần đầu lọt vào bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng

Thêm 4 trường đại học của Việt Nam lần đầu lọt vào bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng

(LĐTĐ) Việt Nam có 13 trường đại học trong bảng xếp hạng Impact Ranking của THE, tăng 4 trường so với năm ngoái. Đại học Nguyễn Tất Thành lần đầu góp mặt, đạt thứ hạng cao nhất trong nhóm 301 - 400. Bảng xếp hạng đánh giá việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
Hà Nội: Công bố đáp án các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội: Công bố đáp án các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Chiều 13/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025.
Tăng cường chỉ đạo chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thí điểm học bạ số

Tăng cường chỉ đạo chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thí điểm học bạ số

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 278/BGDĐT-GDTH gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm học bạ số.
Khép lại một kỳ thi an toàn và nhân văn

Khép lại một kỳ thi an toàn và nhân văn

(LĐTĐ) Sau những ngày thi căng thẳng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 của Hà Nội đã chính thức khép lại. Cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đã chung sức để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, nhân văn, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho thí sinh.
Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh trong dịp hè

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh trong dịp hè

(LĐTĐ) Liên quan đến việc học sinh lớp 8 bị đánh, xảy ra tại huyện Chương Mỹ được đăng tải lên mạng xã hội trong vài ngày qua, nhận được sự quan tâm của dư luận, ngày 10/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, đã nhận được báo cáo sự việc.
Hà Nội: Chậm nhất ngày 2/7 công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội: Chậm nhất ngày 2/7 công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Chậm nhất ngày 2/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025 của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố.
Thí sinh Hà Nội "giành vé" vào lớp 10 chuyên

Thí sinh Hà Nội "giành vé" vào lớp 10 chuyên

(LĐTĐ) Hôm nay (10/6), hàng nghìn thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 chuyên năm học 2024 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động