M
06/03/2021 19:59

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên, nhân viên; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định luôn được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên yên tâm công tác, tận tâm, trách nhiệm với nghề, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lan tỏa phong trào xây dựng trường học "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nữ công Triển khai giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5

Làm tốt vai trò đại diện

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên; hướng dẫn các đơn vị chủ động thực hiện vai trò đại diện trong việc tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng, nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp, luân chuyển và có tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhất là trong việc ký hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể ở các trường ngoài công lập.

Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên
Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đến thăm, tặng quà Tết cho nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Mầm non Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng).

Công đoàn các cấp đã thường xuyên phối hợp với chuyên môn tham mưu, đề xuất với cơ quan chức năng ban hành chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý; tập trung vào chế độ của giáo viên mầm non, an toàn vệ sinh lao động trong các trường học, đơn vị, chế độ khen thưởng, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với cán bộ giáo viên, nhân viên; kiến nghị với chính quyền đồng cấp giải quyết các chế độ như khen thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích cán bộ giáo viên, nhân viên đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn tại các đơn vị.

Ban Thanh tra nhân dân các trường học thường xuyên được củng cố và kiện toàn theo các nhiệm kỳ. Công đoàn các cấp chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trường học đi vào nền nếp, thực hiện đúng Luật định, phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở.

Nhiều hoạt động chăm lo

Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên được quan tâm. Theo đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, kiến thức pháp luật, giải tỏa áp lực, khó khăn, tạo động lực, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, quan tâm đến nhà giáo công tác ở các trường học vùng khó khăn; chỉ đạo công đoàn cơ sở làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên theo hướng thiết thực, hiệu quả.

100% đơn vị nhà trường đã xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ cho năm học mới. Nhiều đơn vị thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, xây dựng quy chế khen thưởng và thưởng hàng tháng cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhằm tạo động lực phấn đấu thi đua trong đội ngũ đoàn viên công đoàn. Công đoàn nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động thiết thực như: Duy trì bếp ăn trưa, phòng nghỉ trưa cho các công đoàn viên; tổ chức sinh nhật cho đoàn viên theo tháng, theo quý; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên…

Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên
Trao hỗ trợ quà Tết cho cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất. Ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (Hội nghị Người lao động đối với trường ngoài công lập). Kết quả, 100% công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung Hội nghị đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, thông qua việc sửa đổi các quy chế phù hợp với từng năm học như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, quy chế phối hợp công đoàn và chính quyền, thoả ước lao động tập thể (với trường ngoài công lập). Nhờ vậy góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nền nếp kỷ cương trong công tác.

Nhân dịp khai giảng năm học 2020 - 2021, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11..., Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổng hợp, rà soát danh sách để trao trợ cấp cho hàng trăm lượt cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nan y, hiểm nghèo. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, kịp thời quan tâm, động viên, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; trong đó đặc biệt quan tâm đến cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, diện chính sách và học sinh vượt khó học giỏi...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành nghề, địa phương, vùng miền; tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, đề xuất về chế độ chính sách, nâng cao phúc lợi cho cán bộ giáo viên, nhân viên; bảo vệ quyền lợi cho từng cán bộ giáo viên, nhân viên, từng tập thể, bảo vệ quyền lợi của Ngành...

T.P

Nguồn :