M
26/02/2021 16:42

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nữ công

(LĐTĐ) Với đặc thù ngành Giáo dục tỷ lệ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên chiếm đa số, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia.

Triển khai giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5 Hậu phương vững vàng của những người lính đảo Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nữ công
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội mời chuyên gia về nói chuyện về chủ đề bình đẳng giới cho cán bộ nữ công của công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, trong công tác nữ công, với đặc thù của ngành tỷ lệ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên chiếm gần 80%, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung đổi mới hoạt động; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia.

Đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách; động viên, phối hợp đề xuất cơ chế, hỗ trợ tạo điều kiện cho nữ cán bộ giáo viên, nhân viên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học; chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; phổ biến giáo dục pháp luật, các chế độ chính sách liên quan đến nữ cán bộ giáo viên, nhân viên; tuyên truyền, vận động nữ cán bộ giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức mọi mặt, kỹ năng ứng xử và ứng phó với tình huống mới, tự bảo vệ mình.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng tiếp tục chỉ đạo triển khai tích cực phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; quan tâm triển khai các giải pháp chăm lo hỗ trợ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên; chú trọng phối hợp triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học, chuẩn cán bộ quản lý mới; phối hợp chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên, nhất là nữ giáo viên để đáp ứng các chuẩn mới.

Hầu hết các đơn vị phối hợp làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho nữ cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia quá trình đổi mới, đáp ứng yêu cầu. Học kỳ I năm học 2020 - 2021, các đơn vị đã khen thưởng 997 tập thể và 16.518 cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền”.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nữ công
Trao Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác nữ công tại Hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Trong năm học, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đơn vị thực hiện, đồng thời tham gia khảo sát công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tại một số công đoàn cơ sở.

Các công đoàn cơ sở cũng đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong việc đẩy mạnh đổi mới công tác vận động nữ cán bộ giáo viên, nhân viên; tích cực tham gia đề xuất các chủ trương công tác nữ công, cơ chế chính sách đặc thù cho lao động nữ; bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nữ công ở các đơn vị trực thuộc có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, nhiều hoạt động mang màu sắc giới, nhiều chương trình gắn với chuyên môn được tổ chức có ý nghĩa và hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Nữ công các đơn vị đã tích cực tổ chức tốt các hoạt động nữ công nhân dịp 20/10 với nhiều hình thức và hoạt động phong phú như: Tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, khám tầm soát ung thư sớm; tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức thi cắm hoa, thi nấu ăn... tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Ban Nữ công của ngành cũng tổ chức hội nghị mời chuyên gia về nói chuyện với chủ đề bình đẳng giới cho cán bộ công đoàn nữ công của công đoàn cơ sở.

Tới đây, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới công tác nữ công; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ cán bộ giáo viên, nhân viên, trọng tâm là phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền”, Gia đình nhà giáo tiêu biểu”...; phối hợp với chuyên môn giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ; chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện tố chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình...

T.P

Nguồn :