M
07/04/2021 12:04

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ ngày 27/4

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 Công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 Phát động cuộc thi tranh biện dành cho học sinh Trung học phổ thông

Để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo thi các cấp, hoàn thành trước ngày 11/5 để kịp thời triển khai các công việc có liên quan; đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi theo quy định và bảo đảm tiến độ.

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ ngày 27/4
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và điền vào phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021; tổ chức rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

Đối với thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Khi đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021, thí sinh phải kê khai đảm bảo chính xác, đầy đủ các thông tin, nộp phiếu đăng ký dự thi đúng thời gian quy định. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, tức là sau ngày 11/5, thí sinh không được điều chỉnh các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Căn cước công dân. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Căn cước công dân trước khi nộp phiếu đăng ký dự thi. Trong trường hợp không có căn cước công dân thì Hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ ngày 27/4
Lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/7. Trong đó, ngày 6/7 là thời gian làm thủ tục dự thi, 2 ngày thi chính thức là 7 và 8/7, ngày 9/7 là ngày dự phòng.

Để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục Trung học phổ thông phải làm 4 bài thi, gồm 3 bài độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội).

Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên phải làm 3 bài thi, gồm 2 bài độc lập (Toán, Ngữ văn) và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học; bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (đối với thí sinh học chương trình Giáo dục phổ thông) hoặc Lịch sử, Địa lý (đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên).

T.P

Nguồn :