M
01/06/2020 20:19

Thành ủy Hà Nội chốt lịch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020

Chiều nay (1/6), ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành ủy để nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về đề xuất nội dung, chương trình tổ chức và danh mục các dự án dự kiến trao tại Hội nghị xúc tiến đầu tư “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”.

thanh uy ha noi chot lich to chuc hoi nghi xuc tien dau tu nam 2020 Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội
thanh uy ha noi chot lich to chuc hoi nghi xuc tien dau tu nam 2020 Nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII
thanh uy ha noi chot lich to chuc hoi nghi xuc tien dau tu nam 2020 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Quang Huy

Sau khi nghe các báo cáo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy thống nhất đồng ý về chủ trương tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thời gian vào ngày 27/6/2020.

thanh uy ha noi chot lich to chuc hoi nghi xuc tien dau tu nam 2020
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm của thành phố Hà Nội vẫn đạt trên 1 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị sau khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và cơ bản được đẩy lùi sẽ là thông điệp mạnh mẽ của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, ổn định cho các nhà đầu tư lựa chọn.

Qua Hội nghị, thành phố Hà Nội tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu trong phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020; đồng thời cũng là giải pháp căn cơ nhằm tập trung đẩy mạnh cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh để kêu gọi đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước, thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán được giao.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị “Hà Nội - Hợp tác Đầu tư và Phát triển năm 2020” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và có giải pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19; phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc trao Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư tại Hội nghị nêu trên theo đúng thẩm quyền; quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cần đặc biệt coi trọng các quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo đúng quy định; đồng thời bám sát và tuân thủ định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 được nêu tại Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, đảm bảo thu hút có chọn lọc các dự án phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự, an toàn xã hội.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác truyền thông trước, trong và sau Hội nghị gắn với quảng bá về các thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong 5 năm qua, giới thiệu Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các Nhà đầu tư nghiên cứu, xúc tiến đầu tư.

Thường trực Thành ủy cũng giao Văn phòng Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tổ chức thẩm tra và bố trí lịch Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy họp để cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương đối với các dự án thuộc diện xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong danh mục dự kiến xúc tiến đầu tư tại Hội nghị nêu trên theo Quy chế làm việc của Thành ủy, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Hoàng Phúc

Nguồn :