Thanh Trì: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật

(LĐTĐ) Sáng nay (28/3), Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.
Thanh Trì phát động Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 Tuổi trẻ Thanh Trì nâng cao bản lĩnh, rèn luyện đạo đức cách mạng Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Đất đai

Báo cáo tóm tắt kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/06/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” trên địa bàn huyện Thanh Trì, đồng chí Lý Duy Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Nhận thức rõ vai trò của văn học, nghệ thuật là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người nên ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thanh Trì: Tổng kết 15 năm Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nhằm phát huy các giá trị văn hóa, trong những năm qua, huyện đã quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu xây dựng, nâng cấp các công trình văn hóa, nghệ thuật và các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Các di tích lịch sử, công trình văn hóa thường xuyên được quan tâm đầu tư, tu bổ, tôn tạo nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Công tác thư viện được triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác phát triển các câu lạc bộ nghệ thuật trên các lĩnh vực được quan tâm hơn. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, lĩnh vực văn học, nghệ thuật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh.

Về Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Thanh Trì, đồng chí Lý Duy Xuân cũng cho biết, Thanh Trì là huyện có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử của Thủ Đô về trồng, sử dụng thuốc nam để phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Nhiều bài thuốc, vị thuốc gia truyền được lưu truyền đến ngày nay đã và đang phát huy rất hiệu quả. Huyện ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, Thông báo Kết luận số 154-TB/TW, Thông tri số 02-TT/TU, Thông tri số 18-TT/TU, các chương trình, kế hoạch về công tác phát triển nền Đông y và Hội Đông y; hoạt động y học cổ truyền và Hội Đông y trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Thanh Trì: Tổng kết 15 năm Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật
Khen thưởng tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì cho biết, trong 15 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 và Chỉ thị số 24 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Đối với thực hiện Nghị quyết 23: Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết với nhiều nhiệm vụ và giải pháp quyết liệt; chú trọng việc tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 23 đồng bộ hiệu quả; tập trung nhiều nguồn lực để tu bổ, tôn tạo các giá trị văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống, các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Trên địa bàn huyện hiện có 55 di sản văn hóa phi vật thể với nhiều loại hình; có một số không gian văn hóa gắn liền với di tích, danh thắng, mang đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc và riêng biệt của từng địa phương như đình thờ Lão tướng Phạm Tu, Đình thờ tiên triết Chu Văn An, khu văn chỉ xã Đại Áng, nhà thờ dòng họ Ngô Thì xã Tả Thanh Oai, khu di tích 3 mũi tên đồng xã Ngọc Hồi… Công tác bảo tồn lưu giữ các điệu múa cổ, múa dân gian như điệu múa Bồng của xã Tân Triều; hàng năm tổ chức nhiều hội thi, hội diễn văn nghệ, liên hoan dân ca, giọng hát trẻ huyện Thanh Trì.

Thanh Trì: Tổng kết 15 năm Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật
Khen thưởng cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.

Huyện quan tâm chú trọng nâng cao nghiệp vụ văn học nghệ thuật, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, gìn giữ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; công tác xây dựng và phát triển nghệ thuật quần chúng, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật văn học nghệ thuật được lan tỏa.

Đối với thực hiện Chỉ thị 24: Ban thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn huyện; công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 24 được lan tỏa sâu rộng. Huyện quan tâm đầu tư về nguồn lực, nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm y tế, Trạm y tế các xã, thị trấn, tổ chức khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện;

Với những đóng góp trong việc phát triển ngành Đông y, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ngành Đông y huyện đã được Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng 4 Bằng khen và 8 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y Việt Nam; 1 giải thưởng Lê Hữu Trác của Bộ trưởng Bộ Y Tế, 91 giải thưởng Hoàng Đôn Hòa của Hội Đông y Hà Nội cho cán bộ và hội viên; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành hội Đông y đã tặng 38 lượt Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân; Ban Chấp hành Hội và nhiều Chi hội Đông y được Trung ương Hội châm cứu Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc về xây dựng phong trào đông y,…

Đầu tư xây mới các trạm y tế xã, thị trấn (Đại Áng, Tân Triều, Thanh Liệt, Đông Mỹ, Liên Ninh), 16/16 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nhờ đó mà trải qua hơn 2 năm dịch Covid-19 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng y tế là lực lượng tuyến đầu đã cùng với hệ thống chính trị toàn huyện tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, tạo được niềm tin trong đảng bộ, chính quyền và nNhân dân huyện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 và Chỉ thị số 24 còn một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Việt Phương đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành từ huyện đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng có hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Về Nghị quyết 24, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của ngành Đông y và Hội Đông y. Đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, của người dân về việc chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh những trường hợp hành nghề đông y, đông dược trái pháp luật.

Tại Hội nghị, Huyện ủy Thanh Trì đã khen thưởng 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.

Những kết quả, thành tích mà các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Trì đã nỗ lực, cố gắng đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đóng góp vào thành tích chung của Huyện. Năm 2017, huyện Thanh Trì vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2021 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; nhiều năm liên tục được Thành phố tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối Huyện.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”

Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”

(LĐTĐ) Ngày 6/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học: “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM nhiệm vụ, giải pháp”.
Ngăn chặn các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao: Ý thức người dân vẫn là trên hết!

Ngăn chặn các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao: Ý thức người dân vẫn là trên hết!

(LĐTĐ) Chưa khi nào tội phạm công nghệ cao lại diễn biến phức tạp như hiện nay. Cảnh báo, tuyên truyền rất nhiều trên đủ các phương tiện truyền thông nhưng người dân vẫn “sập bẫy” của tội phạm lừa đảo này.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở

(LĐTĐ) Hai tuần sau sự kiện 1.500 người nộp hồ sơ bốc thăm suất mua 149 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Trung Văn, quận Nam Từ Liêm; những câu chuyện mang chủ đề “nhà ở xã hội” vẫn tiếp tục thu hút dư luận khi lần lượt các dự án mới được công bố. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Câu chuyện học phí đại học

Câu chuyện học phí đại học

(LĐTĐ) Liên quan đến vấn đề tự chủ đại học, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội… đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên) cho hay, hiện nay, học phí đại học đang tăng lên rất cao.
Cần công khai chất lượng doanh nghiệp bảo hiểm

Cần công khai chất lượng doanh nghiệp bảo hiểm

(LĐTĐ) Trước nhiều vụ việc gây bức xúc trên thị trường bảo hiểm, các chuyên gia đã kiến nghị tăng cường vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước, tăng chất lượng và số lượng chế tài để tạo hàng rào bảo vệ các quan hệ trên thị trường và cụ thể hóa trách nhiệm của doanh nghiệp.
Huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI

Huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng chào mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 7, 8/6/2023), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hòa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về Đại hội tại các Công đoàn cơ sở.
Có trường hợp đi lao động ở nước ngoài bị lừa từ cả 2 đầu

Có trường hợp đi lao động ở nước ngoài bị lừa từ cả 2 đầu

(LĐTĐ) Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, có trường hợp người đi lao động ở nước ngoài bị lừa ở cả 2 đầu, phía doanh nghiệp Việt Nam và phía doanh nghiệp nước ngoài.

Tin khác

Kỳ 2: Lắng nghe, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

Kỳ 2: Lắng nghe, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

(LĐTĐ) Sát dân, làm tốt công tác dân vận để tạo ra sự đồng thuận của nhân dân, nhưng đồng thời cũng phải lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các vấn đề dân sinh mà nhân dân đề nghị.
Huyện đoàn Mê Linh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

Huyện đoàn Mê Linh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

(LĐTĐ) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Mê Linh chính thức bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 8/2023 với phương châm "An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững".
“Vòng tay nhân ái” huyện Ứng Hòa năm 2023

“Vòng tay nhân ái” huyện Ứng Hòa năm 2023

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa và Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội huyện phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vòng tay nhân ái” huyện Ứng Hòa năm 2023. Chương trình nhằm vận động gây dựng quỹ ủng hộ và trực tiếp trao tặng hỗ trợ cho các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ứng Hòa.
Quận Hoàng Mai: Ứng phó thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”

Quận Hoàng Mai: Ứng phó thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”

(LĐTĐ) Theo thống kê năm 2022, trên địa bàn quận Hoàng Mai, thiên tai về cơ bản không gây thiệt hại nhiều đến người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàng Mai Đàm Tiến Thắng đề nghị, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt mọi điều kiện để luôn sẵn sàng ứng phó thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Với vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong việc tuyên truyền, bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; đồng thời triển khai nhiều mô hình đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.
Thợ điện Hà Nội “oằn mình” trong nắng nóng gay gắt

Thợ điện Hà Nội “oằn mình” trong nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Hà Nội đang hứng chịu đợt nắng nóng cao điểm, trên các tuyến phố, những công nhân của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) vẫn căng mình làm việc để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ nhu cầu của khách hàng trên địa bàn Thủ đô.
Gia Lâm: Cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng huyện trở thành quận

Gia Lâm: Cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng huyện trở thành quận

(LĐTĐ) Thời gian qua, huyện Gia Lâm đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường theo kế hoạch. Hiện huyện đã cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng huyện trở thành quận để trình các cấp có thẩm quyền.
Khánh thành công trình Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc

Khánh thành công trình Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng 2/6, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân tổ chức lễ gắn biển công trình Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc.
Quận Tây Hồ: Giúp phụ nữ cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Quận Tây Hồ: Giúp phụ nữ cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

(LĐTĐ) Sáng 2/6, quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và phòng chống ma túy cho cán bộ, hội viên, phụ nữ quận.
Nét đặc sắc trong mô hình “Tổ dân phố kiểu mẫu” tại quận Ba Đình

Nét đặc sắc trong mô hình “Tổ dân phố kiểu mẫu” tại quận Ba Đình

(LĐTĐ) Sau gần 30 năm xây dựng các mô hình văn hóa, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động