M
01/08/2020 20:56

Thành phố Hà Nội hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam hơn 2 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Chiều nay (1/8), thành phố Hà Nội đã trích kinh phí từ Quỹ “Cứu trợ phòng chống dịch Covid-19” thành phố để chung tay cùng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong phòng chống dịch Covid-19.

Mặt trận thành phố tiếp nhận hơn 900 triệu đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Thành phố thăm, tặng quà gia đình thương binh huyện Thanh Trì
Mặt trận Tổ quốc thành phố phản biện về mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19
4700 z2000074019297 c2dce16cee55aafa8cc79bc7c72beaee
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch

Phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, chiều 1/8, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký quyết định trích kinh phí từ Quỹ “Cứu trợ phòng chống dịch Covid-19” thành phố để hỗ trợ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch.

Cụ thể, chuyển 1 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 200 triệu đồng hỗ trợ chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng; chuyển 1 tỷ đồng hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Số tiền trên được chuyển về tài khoản Quỹ “Cứu trợ” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để hai địa phương triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch.

B.D

Nguồn :