M
26/02/2021 12:54

Thái Nguyên - địa phương đầu tiên có Ngày chuyển đổi số

(LĐTĐ) Mặc dù là tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, nhưng Thái Nguyên là một trong những địa phương tiên phong thực hiện lộ trình chuyển số theo Chương trình đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đến năm 2025, 100% thư viện công lập phát triển hạ tầng, dữ liệu số Chuyển đổi số để tạo bước đột phá mới Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện
Thái Nguyên - địa phương đầu tiên có Ngày chuyển đổi số
Chuyển đổi số sẽ là bước tiến đột phá để phát triển kinh tế- xã hội (ảnh minh họa)

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/6/2020 tại Quyết định 749, ngày 31/12/2020, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số tỉnh này giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Để cụ thể hóa Nghị quyết của tỉnh, ngày 24/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký Quyết định 425 về Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Theo lão đạo tỉnh Thái Nguyên, việc lựa chọn và công bố Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên ngoài việc thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, còn là sự kiện quan trọng để ghi dấu ấn và là hoạt động thường niên sau này để đánh giá, nhìn nhận kết quả chuyển đổi số của tỉnh trong năm. Ngoài ra, việc công bố và tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên là nơi để người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ phương thức, kinh nghiệm, đồng thời giới thiệu các giải pháp, kết nối cung cầu chuyển đổi số hiệu quả.

Mục tiêu đặt ra là thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và toàn nền kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng đối với Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Với việc ban hành Quyết định này, Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên có Ngày chuyển đổi số.

L.Hà

Nguồn :