M
21/07/2020 21:38

Tập trung thực hiện nhóm tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các huyện, thị xã và các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phát triển huyện Thanh Oai theo hướng đô thị hiện đại
Hà Nội: Phấn đấu năm 2025 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Lan tỏa thương hiệu sản phẩm OCOP của Thủ đô

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, các cấp ủy, chi bộ đảng ở nông thôn đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, lãnh đạo theo hướng cụ thể, sâu sát, thiết thực đến từng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm tới từng cấp ủy để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

ha noi dat nhieu ket qua tich cuc trong xay dung nong thon moi
Hà Nội cơ bản hoàn thành nhóm tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới

Trong đó, đối với nhóm tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng, đến nay, trên địa bàn thành phố có 381 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về giao thông, còn 1 xã chưa đạt; 381 xã đạt và cơ bản đạt, còn 1 xã chưa đạt tiêu chí thủy lợi; 100% số xã đạt tiêu chí về điện. Hệ thống cung cấp điện nông thôn thành phố Hà Nội đã cơ bản ổn định, lưới điện đã được tăng cường đầu tư cải tạo nâng cấp, cơ bản đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu cấp điện sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; chất lượng điện năng được cải thiện, tổn thất điện năng ngày càng giảm.

Tiêu chí trường học, sở vật chất được đảm bảo; mạng lưới, quy mô trường lớp, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên toàn thành phố, chất lượng giáo dục đào tạo phát triển rõ nét. Nhiều trường học được xây dựng mới đồng bộ, đặc biệt là trang thiết bị dạy học, các phòng bộ môn đã được trang bị đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đạt tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, trên địa bàn thành phố hiện có 143/584 nhà văn hóa cấp xã. 100% xã đã hoàn thiện quy hoạch xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã. Có 2.330/2.528 thôn, làng có nhà văn hóa. Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 365 xã đạt và cơ bản đạt, còn 18 xã chưa đạt. Tiêu chí thông tin và truyền thông, có 100% xã đạt. Tiêu chí nhà ở dân cư, 100% số xã trên địa bàn thành phố đạt và cơ bản đạt.

Mạnh Quân

Nguồn :