M
04/04/2021 16:39

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội:

Tạo điểm tựa vững chắc cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp Công đoàn ngành y tế Thủ đô đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực triển khai các phong trào thi đua nhằm động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động và sáng tạo của từng cá nhân, góp phần vào thành công chung của toàn ngành.

Thăm, động viên y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ y tế chống dịch Covid-19 Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam

Thời gian qua, ngành Y tế Thủ đô đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công nhân, viên chức, lao động. Tập trung vào các phong trào mang tính đặc thù ngành nghề như: Phong trào “Đổi mới phong cách thái độ phụ vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; xây dựng đơn vị Xanh – Sạch – Đẹp, giảm thiểu rác thải nhựa và thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng cán bộ trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đặc biệt với đội ngũ người lao động tham gia phòng chống dịch Covid-19 và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tạo điểm tựa vững chắc cho người lao động
Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều các hoạt động phúc lợi cho đoàn viên một cách thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, chủ động phối hợp với khối chuyên môn nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động đảm bảo các chế độ chính sách, trang bị bảo hộ; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động từ đó có những kiến nghị, đề xuất với các cấp, ngành quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Các cấp Công đoàn ngành và các đơn vị cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và tài trợ về kinh phí, vật tư, hiện vật cho cán bộ tuyến đầu chống dịch. Tất cả đều được phân phối, sử dụng đúng đối tượng, không để xảy ra hiện tượng khiếu kiện, thắc mắc về chế độ, chính sách.

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động cũng được đẩy mạnh. Công đoàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động và luôn gắn với nhiệm vụ chính trị, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức.

Từ những kết quả đạt được, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tiếp tục chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong thời gian tới; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tạo gắn kết để cùng đoàn viên, người lao động vững bước.

K.Tiến

Nguồn :