M
27/08/2020 11:09

Tạo bước ngoặt trong phát triển nông nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, qua đó đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tạo sự phát triển bền vững của ngành Nông nghiệp.

Tăng cường xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP
Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế để xây dựng Chương Mỹ phát triển
Nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Với việc triển khai hiệu quả “Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời huy động mọi nguồn lực để đầu tư mở rộng sản xuất và thu được những kết quả khả quan.

phat trien cac chuoi lien ket san xuat tieu thu san pham nong nghiep
Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao (Ảnh Lương Hằng)

Tính đến nay, toàn thành phố đã triển khai 160 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Trong lĩnh vực trồng trọt, tại các vùng trồng rau có 127ha nhà lưới, 47ha ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Trong canh tác hoa có 150,8ha bước đầu ứng dụng công nghệ cao ở một số khâu như: Xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới, lắp đặt điều hòa, máy điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Trong lĩnh vực trồng cây ăn quả có 1.127ha sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao; diện tích lúa chất lượng cao hơn 92.708ha, chiếm 54% tổng diện tích trồng lúa của thành phố.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, việc ứng dụng công nghệ cao đã tạo ra bước phát triển vượt bậc. Theo đó, 100% đàn bò sữa của thành phố đã sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, tương tự đối với đàn lợn là 83%, đàn gà đang bắt đầu thử nghiệm tại 7 cơ sở chăn nuôi. Trong chăn nuôi, hệ thống chuồng nuôi sử dụng hệ thống chuồng kín đạt 30% số trại chăn nuôi lợn và gà quy mô lớn, chăn nuôi bò sữa là 87%, bò thịt đạt trên 50%. Trong nuôi trồng thủy sản, các hộ sản xuất đã ứng dụng công nghệ cao vào một số khâu như: Làm giàu oxy bằng quạt nước trên diện tích 6.000ha, sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường nước trên 9.000ha, sử dụng công nghệ Biofloc gần 17ha…

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, với việc triển khai hiệu quả “Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020” đã nâng cao giá trị đầu ra cho nông sản, giá trị gia tăng ngành Nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân gần 2,5%. Việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa, đưa các giống mới chất lượng vào sản xuất được tăng cường; trên địa bàn thành phố đã hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 bình quân từ 2,5% trở lên; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 từ 50% trở lên, đến năm 2030, con số này đạt từ 70% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, qua đó đề nghị thành phố có thêm các cơ chế, chính sách về khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, có cơ chế giao đất ổn định, dài hạn để phù hợp với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cạnh đó, ngành Nông nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương và nông dân áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa… Đẩy mạnh ứng dụng mạnh công nghệ sinh học, công nghệ sạch trong sản xuất nông nghiệp. Gắn sản xuất với bảo đảm an toàn thực phẩm; mở rộng các khu chế biến, bảo quản nông sản. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp...

Mạnh Quân

Nguồn :