M
25/11/2020 16:39

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức Công đoàn khu vực ngoài nhà nước

(LĐTĐ) Tính đến 01/10/2018, cả nước có 12.808 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (chủ yếu là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước). Đa số tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã cụ thể hoá nhiệm vụ chính trị và xây dựng quy chế làm việc phù hợp. Tuy nhiên chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế, bất cập.

AFF nỗ lực trong các giải pháp tổ chức hệ thống thi đấu năm 2021 Đưa 360 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước an toàn

Sáng nay, 25/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Viện Công nhân và Công đoàn (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn; Tiến sĩ Nhạc Phan Linh - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và công đoàn.

Tham dự hội thảo có các đại biểu là nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu lý luận của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, của Đại học Công đoàn; đại diện Đảng ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội; các đồng chí Thường vụ Đảng ủy một số quận, huyện thuộc thành phố; các đồng chí Bí thư/phó Bí thư chi bộ trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; Chủ tịch, Phó Chủ tịch một số quận huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; các chủ tịch Công đoàn cơ sở, đảng viên (hoặc quần chúng ưu tú đang được xem xét kết nạp Đảng) là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành phố Hà Nội...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức Công đoàn khu vực ngoài nhà nước
Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Nhạc Phan Linh - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, cho biết, tính đến ngày 30/11/2019, cả nước có 126.669 công đoàn cơ sở, với trên 10.550.777 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu 387.380 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó có 276.192 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng (chiếm tỷ lệ 2,63%).

Tính đến 01/10/2018, cả nước có 12.808 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (chủ yếu là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước), tăng 10.799 tổ chức đảng, gấp 6,38 lần so với năm 2008 nhưng chỉ chiếm 1,49% tổng số doanh nghiệp.

Đa số tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã cụ thể hoá nhiệm vụ chính trị và xây dựng quy chế làm việc phù hợp, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên trong phát triển doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh, nhất là tổ chức Công đoàn; có các hình thức, biện pháp phù hợp để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người lao động; cấp ủy kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, quần chúng để phản ánh với chủ doanh nghiệp xem xét, giải quyết.

Trên tinh thần đó, tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trình bày những quan điểm có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn tập trung vào các vấn đề như: nội dung, phương thức sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức Công đoàn khu vực ngoài nhà nước
Toàn cảnh hội thảo.

Trình bày tham luận, ông Lê Quang Long - Bí thư đảng ủy Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, cho biết, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hiện nay có 90 tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Thời gian qua, Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện và có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm tiếp tục củng cố, phát triến tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tổ chức đảng cũng đã quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động tổ chức Công đoàn, mà nòng cốt trong việc tập hợp, giáo dục công nhân viên chức lao động và tạo mọi điều kiện để người công nhân, tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định; phát triển đoàn viên, thành lập các tổ chức Công đoàn và xây dựng công đoàn vững mạnh…

Cũng làm rõ về vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI, ông Nguyễn Đức Nhân - Bí thư chi bộ công ty Điện tử ASTI Hà Nội, cho hay từ năm 2014, tổ chức đảng đã được thành lập trong công ty. Đến nay, mặc dù là chi bộ non trẻ, nhưng chi bộ công ty Điện tử ASTI Hà Nội đã phát huy được vai trò của mình trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trong đó có thể kể đến như việc chỉ đạo tổ chức công đoàn sửa đổi, bổ sung nội quy, và thỏa ước lao động tập thể. Chỉ đạo tổ chức Công đoàn phối hợp với công ty tổ chức hội nghị người lao động hàng năm. Chỉ đạo tổ chức Công đoàn phát động thi đua công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo trong công ty; tổ chức công đoàn tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công nhân viên, như Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội…

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức Công đoàn khu vực ngoài nhà nước
Ông Lê Quang Long - Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tham luận về phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Tỷ lệ đảng viên chỉ chiếm 0,78% tổng số lao động

Tiến sĩ Nhạc Phan Linh cũng cho biết, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế, bất cập. Tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức đảng còn rất thấp, tỷ lệ đảng viên chỉ chiếm 0,78% tổng số lao động; đa số tổ chức đảng là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, số lượng đảng viên ít.

Sự đóng góp của tổ chức đảng với sự phát triển của đơn vị kinh tế tư nhân còn hạn chế. Ðáng chú ý, ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mối quan hệ giữa tổ chức đảng và ban giám đốc doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Một số tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên chưa được chú trọng thành lập, phát triển tại khu vực này, cũng dẫn đến những hạn chế đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên.

Tổng kết công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã khẳng định: "Công tác cán bộ công đoàn trong nhiệm kỳ đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đã cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ thành các đề án, kế hoạch, chương trình hành động... thực hiện xuyên suốt toàn hệ thống. Công tác tham gia Đảng, xây dựng chính quyền trọng sạch vững mạnh của các cấp công đoàn tiếp tục có xây dựng những đổi mới tích cực... Tuy nhiên, công tác tham gia Đảng, xây dựng chính quyền trọng sạch vững mạnh của các cấp công đoàn ở một số nơi còn thiếu chủ động hoặc chưa quan tâm đúng mức".

Đóng góp ý kiến, các tham luận tại hội thảo cũng chia sẻ sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn tồn tại những hạn chế. Trong đó, điều khó khăn là nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Lực lượng cán bộ công đoàn và cấp ủy chi bộ chủ yếu là kiêm nhiệm, đôi khi còn giữ các chức vụ nhỏ, do đó uy tín với lãnh đạo doanh nghiệp chưa thật cao. Một bộ phận cán bộ công đoàn còn hành chính, chưa năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức Công đoàn khu vực ngoài nhà nước
Ông Nguyễn Đức Nhân - Bí thư chi bộ công ty Điện tử ASTI Hà Nội tham luận về những khó khăn của chi bộ trong doanh nghiệp FDI.

Đồng thời một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, còn gây khó khăn trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động. “Tổ chức cơ sở Đảng xây dựng trong các công ty chỉ là hình thức để có, quyền hạn của bí thư chi bộ, và quyền hạn của cấp ủy chưa được các tổ chức đảng cơ sở hiểu rõ ràng. Khi tổ chức cơ sở Đảng có họp, có đưa ra nghị quyết, nhưng việc đưa nghị quyết sang các tổ chức chính trị khác thế nào, và theo dõi xem các tổ chức trính trị khác cho làm theo hay không, chế tài xử phạt ra sao, thì cũng chưa có cụ thể”, ông Nguyễn Đức Nhân bày tỏ.

Thông qua việc phân tích hạn chế và những nguyên nhân hạn chế, sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, hội thảo cũng đã xác định phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Đồng thời gợi ý, đề xuất cách tiếp cận phù hợp về mối quan hệ giữa tổ chức đảng và tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Kết luận hội thảo, ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các đại biểu. Hội thảo là hoạt động thiết thực của Viện Công nhân và Công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc sửa đổi Luật Công đoàn Việt Nam.

P.Diệp - P.Ngân

Nguồn :