M
08/11/2020 11:52

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

(LĐTĐ) Việc củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

Thành lập các đội xung kích 197 tại các tổ dân phố Quản lý, khai thác thủy điện bền vững
Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Thượng úy - Kĩ sư Nguyễn Huy Bạo (phường Trung Tự, quận Đống Đa) góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thượng úy - Kĩ sư Nguyễn Huy Bạo (Phường Trung Tự, quận Đống Đa):

Thời gian qua, tôi đã nghiên cứu và hoàn toàn nhất trí về Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi cho rằng, Dự thảo đã đầy đủ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là nội dung tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về nội dung tăng cường quốc phòng, an ninh, Dự thảo Báo cáo chính trị nhấn mạnh: Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Từ trước đến nay, việc củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Tôi cho rằng, trong những năm vừa qua, các lực lượng vũ trang của ta đã phát huy được vai trò đó.

Đảng ta đã coi an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân. Chủ động và ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Để tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, tôi cho rằng, trong thời gian tới, cần tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng có mặt tiến nhanh lên hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trong đó nhấn mạnh một số nội dung như tăng cường hiện địa hóa lực lượng vũ trang để trở thành lực lượng mạnh để bảo vệ bờ biển, bảo vệ đảo, bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường sự kết hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chủ động phát hiện, có các phương án, đối sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa và kiểm soát tốt các nhân tố có thể gây bất lợi đột biến.

Bên cạnh đó, tôi cũng góp ý thêm một vài ý nhỏ, như thời gian vừa qua, việc cấp hàm, cấp tướng…là hơi nhiều quá. Do vậy, theo tôi phải làm sao phong để đúng được với nhiệm vụ của từng thời kì.

Ngoài ra, về chế độ đãi ngộ đối với lực lượng quan đội đã tham gia kháng chiến, theo tôi cần dược quan tâm hơn nữa. Hiện nay, những lực lượng tham gia kháng chiến trước kia hầu hết là những người đã già rồi, do vậy họ phải được quan tâm tốt hơn. Việc này có 2 tác dụng, trước hết là nhớ tới những người đã tham gia kháng chiến, sau nữa là động viên, khích lệ những người sắp tham gia quan đội trong thời gian sắp tới.

K.Tiến (ghi)

Nguồn :