M
08:32 | 16/12/2019

Cụm thi đua số 1 Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tăng cường hợp tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử

(LĐTĐ) Ngày 14/12, tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, Cụm thi đua số 1 Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) tổ chức Hội nghị Triển khai phong trào thi đua; ký kết hợp tác về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; ký kết hợp tác về thông tin và truyền thông.

tang cuong hop tac xay dung phat trien chinh quyen dien tu Mỗi hoạt động đều vì lợi ích đoàn viên
tang cuong hop tac xay dung phat trien chinh quyen dien tu Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa
tang cuong hop tac xay dung phat trien chinh quyen dien tu
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019 - 2020

Tại Hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông 05 thành phố thuộc Cụm thi đua số 1, Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trao đổi về các dự thảo văn bản triển khai Giao ước thi đua năm 2019-2020 và cùng ký kết giao ước với các nội dung:

Một là, đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc tạo động lực phát triển ngành thông tin và truyền thông; phấn đấu Cụm thi đua số 1 dẫn đầu trong các Khối Thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hai là, tổ chức các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. Công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân, người lao động trực tiếp.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị với phương châm cụ thể, thiết thực, phù hợp. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước; tích cực hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Năm là, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 1.

tang cuong hop tac xay dung phat trien chinh quyen dien tu
Sở TT&TT Hà Nội và Sở TT&TT Hải Phòng ký kết hợp tác

Cùng với đó, nhằm tăng cường hợp tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh; Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh - thành phố Đà Nẵng đã ký Biên bản hợp tác.

Theo đó, các đơn vị hợp tác phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ: Trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh; Phối hợp triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử của thành phố Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh - thành phố Đà Nẵng phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Phối hợp thực hiện kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các thành phố với các Bộ, ngành Trung ương thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương (NGSP) và địa phương (LGSP);

Xây dựng các quy định, quy chế, hướng dẫn về ứng dụng CNTT; Ứng dụng CNTT trong việc thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu báo cáo về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh; Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trình độ về ứng dụng CNTT, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và các công tác khác trên cơ sở thống nhất giữa các bên.

Cũng tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng ký kết hợp tác trên 04 lĩnh vực cơ bản, gồm: Thông tin tuyên truyền; công nghệ thông tin; Bưu chính viễn thông; đào tạo CNTT&TT.

Đồng thời, các đơn vị trong Cụm đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc lập, triển khai Đề án xây dựng Thành phố thông minh của các Thành phố; việc tham gia Mạng lưới các thành phố thông minh của ASEAN; Mục tiêu định hướng đến năm 2030, hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh; Trao đổi về việc triển khai Công văn số 4176/BTTTT-THH ngày 22-11-2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh.

Phạm Linh

Nguồn :