Tách giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần, giao địa phương có tuyến đường đi qua thực hiện

(LĐTĐ) Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Đoàn thành phố Hà Nội) cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 đã hoàn thành trên 90%, khởi công 6/7 dự án thành phần. Còn dự án thành phần 3 là dự án đường cao tốc, dự án PPP.
Hà Nội: Đẩy mạnh triển khai tái định cư phục vụ thi công Vành đai 4 Huyện Thường Tín chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 hơn 815 tỷ đồng Huyện Đan Phượng: Phấn đấu đến 31/12 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ VI, ngày 9/11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Đoàn thành phố Hà Nội) bày tỏ nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này cũng như 5 nhóm cơ chế, chính sách trong dự thảo.

Đại biểu cho biết, dự án Đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội là dự án đường bộ có tính chất liên vùng, quy mô lớn, đa dạng hình thức và nguồn vốn, đã và đang được triển khai rất tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trên 90%, khởi công 6/7 dự án thành phần. Còn dự án thành phần 3 là dự án đường cao tốc, dự án PPP.

Hiện Hội đồng thẩm định Nhà nước đang tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trong tháng 11, làm cơ sở để phê duyệt dự án trong tháng 12/2023 đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và khởi công trong năm 2024.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần ba là 56.294 tỷ đồng, bao gồm tiểu dự án sử dụng phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng trong dự án PPP là 26.768 tỷ đồng và phần dự án sử dụng vốn nhà đầu tư là 29.526 tỷ đồng.

Tách giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần, giao địa phương có tuyến đường đi qua thực hiện
Đại biểu Nguyễn Phi Thường nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Từ thực tế triển khai dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị xem xét bổ sung 4 nội dung của dự thảo Nghị quyết.

Ông cho biết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện tiểu dự án đầu tư công trong dự án PPP vì có 3 nội dung chưa thống nhất giữa Luật PPP và Nghị định 35.

Cụ thể là: Chưa thống nhất về cơ quan lập thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán đối với tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công; chưa thống nhất về cơ quan thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở dự toán đối với tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công; chưa thống nhất về thời điểm phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở dự toán đối với tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công.

“Tiểu dự án đầu tư công thuộc dự án thành phần 3 PPP của dự án đường Vành đai 4 phải tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán sau thiết kế cơ sở đối với tiểu dự án số vốn ngân sách nhà nước tham gia trong tổng thể dự án PPP rồi mới tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 49 của Nghị định 35.

Theo đó, sẽ kéo dài thời gian 1 năm mới có thể lựa chọn nhà đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án PPP. Nếu triển khai thực hiện đấu thầu ngay sau khi phê duyệt dự án thì sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian.

Đồng thời, cơ quan chuyên môn vẫn tổ chức thẩm định thiết kế dự án sau thiết kế cơ sở khi đã lựa chọn nhà đầu tư để kiểm soát tiểu dự án đầu tư công. Vấn đề này không chỉ đặt ra đối với riêng dự án đường Vành đai 4 mà là vấn đề chung đặt ra đối với các dự án PPP có tiểu dự án vốn đầu tư công tham gia”, đại biểu phân tích.

Từ thực tiễn nêu trên, đại biểu Nguyễn Phi Thường đề nghị nghiên cứu xem xét bổ sung, cập nhật, thống nhất quy định này vào Điều 4 dự thảo Nghị quyết theo hướng cho phép cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư ngay sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt.

Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập có trách nhiệm tổ chức lập thiết kế sau thiết kế cơ sở dự toán đối với tiểu dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng để tổ chức thẩm định làm cơ sở phê duyệt.

Đại biểu Nguyễn Phi Thường cũng góp ý về cơ chế quản lý tài chính, thanh toán đối với vốn ngân sách nhà nước tham gia trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Cụ thể, đối với phương thức tách thành tiểu dự án trong dự án PPP, thanh toán tối đa 50% giá trị tiểu dự án vốn đầu tư công khi hoàn thành công trình thuộc tiểu dự án và thanh toán giá trị còn lại khi được xác nhận hoàn thành công trình.

Đối với phương thức bố trí hạng mục cụ thể theo tỷ lệ và giá trị tiến độ, điều kiện quy định tại hợp đồng chỉ được thanh toán cho khối lượng hạng mục hoàn thành đã được xác nhận và theo tỷ lệ các nguồn vốn giá trị tiến độ, điều kiện được quy định tại hợp đồng dự án PPP, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hàng năm quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP.

Tách giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần, giao địa phương có tuyến đường đi qua thực hiện
Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Quốc hội

Theo các quy định trên nhà đầu tư phải chủ động bỏ vốn chủ sở hữu, vốn vay để thực hiện các hạng mục công trình trước, bao gồm cả phần chi phí thuộc phần vốn Nhà nước tham gia và chỉ sau khi hạng mục công trình đó được cơ quan ký kết hợp đồng dự án xác nhận đã hoàn thành thì mới được Nhà nước giải ngân.

Theo đại biểu, việc này làm giảm tính hấp dẫn nhà đầu tư tham gia, gây khó khăn cho nhà đầu tư khi thu xếp, bố trí vốn triển khai dự án cũng như ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Vì vậy, cần quy định theo hướng phần vốn nhà nước tham gia trong dự án PPP được thanh toán giải ngân theo tiến độ, tỷ lệ tương ứng với phần vốn chủ sở hữu, vốn tín dụng do nhà đầu tư huy động.

Về việc giao một Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án qua nhiều địa phương, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho rằng, dự án công trình giao thông đường bộ đi qua nhiều địa phương, tương ứng với cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng khác nhau. Cùng với đó là việc đan xen nguồn vốn khác nhau sẽ làm khó khăn không nhỏ cho cơ quan chủ quản trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư, triển khai đầu tư dự án.

Từ thực tiễn triển khai dự án tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, cần cập nhật bổ sung cơ chế đối với loại dự án này vào Điều 6 dự thảo Nghị quyết theo hướng: Tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần hoặc tiểu dự án trong dự án tổng thể và giao cho các địa phương có tuyến đường đi qua thực hiện. Việc bố trí vốn của địa phương và ngân sách Trung ương ưu tiên bố trí đủ cho dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại từng địa phương. Với dự án đầu tư xây lắp sử dụng đa dạng nguồn vốn, linh hoạt cơ cấu nguồn vốn.

Về cơ chế, chính sách đặc thù về mỏ vật liệu, đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 7 dự thảo Nghị quyết định hướng chính sách cho phép tiếp tục giao cho các nhà thầu thi công khác trong cùng dự án được khai thác phần khối lượng còn lại phục vụ dự án mà không phải thực hiện thủ tục đăng ký khai thác theo cơ chế đặc thù; thời gian thực hiện cơ chế đặc thù cho khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thực hiện cho đến khi kết thúc hoàn thành dự án.

Thực tế dự án tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô cơ chế này được thực hiện trong thời gian 2 năm. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện đối với dự án thành phần 3 vẫn đang trong giai đoạn thẩm định dự án đầu tư và nhiều khả năng không kịp thời gian để thực hiện chính sách đặc thù này sẽ phải báo cáo Quốc hội điều chỉnh gia hạn thời gian làm ảnh hưởng tiến độ chung của toàn dự án.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

(LĐTĐ) Sáng 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn...
Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt các mục tiêu cao để kiến tạo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội.
Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

(LĐTĐ) Sau Tết Nguyên đán, lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm và theo các chuyên gia, lãi suất sẽ khó tăng mạnh thời gian tới.
Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn quận.
Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân được giao tuyển chọn và gọi 56 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

(LĐTĐ) Chùa Cái Bầu còn được gọi là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, cách thành phố Hạ Long khoảng 65km, gần khu du lịch Bãi Dài (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), rất nguyên sơ và thơ mộng. Với độ cao khoảng 100m, đứng từ sân Thiền viện, du khách có thể ngắm nhìn vịnh Bái Tử Long.
Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

(LĐTĐ) Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần hạn chế thấp nhất những nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.

Tin khác

TP.HCM: Khởi động tháng Thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng

TP.HCM: Khởi động tháng Thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng

(LĐTĐ) Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa khởi động Tháng Thanh niên và ra quân chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM lần 15 năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng”.
Đề xuất thí điểm giao cấp huyện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong 2 năm

Đề xuất thí điểm giao cấp huyện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong 2 năm

(LĐTĐ) Danh sách Phòng Tư pháp thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp được Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An.
Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng

Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 23/2/2024 yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa báo Lao động Thủ đô và Đồn Biên phòng Trà Cổ

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa báo Lao động Thủ đô và Đồn Biên phòng Trà Cổ

(LĐTĐ) Ngày 23/2, Đoàn công tác của báo Lao động Thủ đô đã tới thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Trà Cổ (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).
Nghiên cứu áp dụng nhập cảnh trực tuyến qua nhận dạng khuôn mặt

Nghiên cứu áp dụng nhập cảnh trực tuyến qua nhận dạng khuôn mặt

(LĐTĐ) Để thúc đẩy du lịch trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ thị hàng loạt giải pháp như: Tăng cường kết nối hạ tầng dịch vụ, hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm; nghiên cứu và áp dụng thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh trực tuyến thông qua nhận diện khuôn mặt (FaceID) và hộ chiếu điện tử (E-Passport) để tạo sự thuận lợi, nhanh chóng cho khách du lịch.
Chủ động, sáng tạo trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế

Chủ động, sáng tạo trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế

(LĐTĐ) Chiều tối 22/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế (ngoại giao kinh tế) năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước

Phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước.
Bảo tồn, gìn giữ lâu dài các giá trị hiện hữu của chùa Tây Phương

Bảo tồn, gìn giữ lâu dài các giá trị hiện hữu của chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 190/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Đề xuất bổ sung 3 chức danh vào diện đối tượng cảnh vệ

Đề xuất bổ sung 3 chức danh vào diện đối tượng cảnh vệ

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ bổ sung đối tượng cảnh vệ với ba chức danh: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia lưu trữ tài liệu

Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia lưu trữ tài liệu

(LĐTĐ) Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác lưu trữ tài liệu là một trong những nội dung được các đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Xem thêm
Phiên bản di động