Huyện Đan Phượng: Phấn đấu đến 31/12 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Xác định đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng, huyện Đan Phượng phấn đấu đến ngày 31/12/2023, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án sẽ hoàn thành 100% diện tích, để bàn giao cho chủ đầu tư.
Nâng cao vai trò tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Sắp diễn ra Festival Nông sản - Văn hoá - Ẩm thực - Du lịch huyện Đan Phượng

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Đan Phượng, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua huyện Đan Phượng với chiều dài 6km, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là 72,4ha. Trong đó, diện tích đất không phải thực hiện giải phóng mặt bằng (sông, đê điều) là 7,78ha. Diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 64,62ha. Trong đó, đất nông nghiệp diện tích 40,27ha của 1.222 hộ (1.474 thửa); đất ở diện tích 1,93ha của 112 hộ (120 thửa); diện tích 22,42ha đất thuộc UBND các xã, thị trấn quản lý.

Tổng số mộ phải di chuyển thực hiện dự án là 1.678 mộ. Trong đó xã Hồng Hà phải di chuyển 1.591 mộ, xã Hạ Mỗ phải di chuyển 50 mộ, xã Liên Hồng phải di chuyển 35 mộ, xã Tân Hội phải di chuyển 2 mộ. Đến nay, đã di chuyển 947/1.678 mộ đạt tỷ lệ 56,44 %.

Về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành 1.209 quyết định phê duyệt phường án bồi thường, hỗ trợ, tổng số tiền là 457,88 tỷ đồng. Trong đó, 1.204 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 1.204 hộ, diện tích 40,0ha, số tiền là 447,7 tỷ đồng, đạt tỷ 84,2%.

Tổng số tiền đến nay đã tổ chức chi trả là 453,63 tỷ đồng trong đó chi trả cho 1.199 hộ, tổng số tiền là 447,7 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng dự án là 40,0ha đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 99,33% và 5,93 tỷ đồng cho các hộ di chuyển mộ.

Về đất ở, tổng số thửa đất thu hồi là 112 thửa (120 hộ), diện tích 1,93ha. Huyện đã ban hành 106 Thông báo thu hồi đất ở của 106 hộ, diện tích 1,62/1,93ha, đạt 83,5%; còn 14 thửa chưa ban hành thông báo thu hồi đất ở của 6 hộ xã Hồng Hà, diện tích 0,32ha.

Tính đến nay, tổng diện tích toàn huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng là 70,3/72,4ha diện tích toàn dự án, đạt tỷ lệ 97,1%.

Huyện Đan Phượng: Phấn đấu đến 31/12 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4
Huyện Đan Phượng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân có đất nông nghiệp bị thu hồi chấp hành chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ

Xác định đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố, trong thời gian qua, huyện Đan Phượng quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành tiến độ dự án. Việc thực hiện các dự án phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện Đan Phượng cũng được triển khai đảm bảo tiến độ.

Trong đó, dự án xây dựng trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Hạ Mỗ mới, tổng diện tích là 6.753,0m2 trong đó thu hồi đất nông nghiệp của 24 hộ (24 thửa đất), diện tích 5.718,6m2; đất UBND xã Hạ Mỗ quản lý, diện tích 1.034,4m2. UBND huyện đã ban hành Quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 23 hộ, diện tích 5.431m2.

Dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang thôn Tiên Tân xã Hồng Hà, tổng diện tích dự án 41.063,8m2 trong đó thu hồi đất nông nghiệp của 114 hộ (120 thửa), diện tích 34.435m2; đất UBND xã Hồng Hà quản lý, diện tích 6.628,8m2. UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường cho 107 hộ, diện tích 32.768m2. Đã chi trả cho 107 hộ, diện tích 32.768m2, tổng số tiền là 35,14 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng, tổng diện tích dự án 5.286,1m2 trong đó thu hồi đất nông nghiệp của 30 hộ (31 thửa), diện tích 4934,2m2; đất UBND xã Liên Hồng quản lý, diện tích 352,0m2. UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 30 hộ, diện tích 4.934,2m2. Đã chi trả cho 25 hộ, tổng số tiền là 3,84 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang thôn Phan Long, xã Tân Hội, tổng diện tích dự án 10.143,2m2 trong đó thu hồi đất nông nghiệp của 26 hộ (26 thửa), diện tích 7.296,4m2; đất UBND xã Tân Hội quản lý, diện tích 2.846,8m2. UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất của 16 hộ, diện tích 5083.9m2. Đã chi trả tiền cho 16 hộ tổng số tiền là 5,14 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hồng Hà phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4, tổng diện tích 35.135,8ha trong đó thu hồi đất nông nghiệp của 72 hộ (77 thửa), diện tích 33.140,2m2; đất UBND xã Hồng Hà quản lý, diện tích 2.013,4m2. Đã chỉ trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 72 hộ, diện tích 33.140,2m2, tổng số tiền là 35,45 tỷ đồng. Hiện đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hạ Mỗ phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4, tổng diện tích thực hiện dự án là 0,57ha. UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất của các hộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang thực hiện kê khai kiểm đếm.

Dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Mả Đọ, tổng diện tích thực hiện dự án là 0,77ha. UBND huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 24 hộ, diện tích 0,7ha.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, trong thời gian tới Huyện Đan Phượng và các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các xã, thị trấn có dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% diện tích giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư đến ngày 31/12/2023.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" quận Tây Hồ

Sôi nổi cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Ngày 20/5, các trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn quận Tây Hồ đồng loạt tổ chức Sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”. Cuộc thi là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của quận Tây Hồ chào mừng, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Bình Dương: Xây dựng khoảng 6.600 căn hộ xã hội trong năm 2024

Bình Dương: Xây dựng khoảng 6.600 căn hộ xã hội trong năm 2024

(LĐTĐ) Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu sẽ xây dựng và cung cấp ra thị trường khoảng 6.600 căn hộ nhà ở xã hội, phát triển khoảng 8.000 - 10.000 căn trong năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội kết nạp 262 đoàn viên mới

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội kết nạp 262 đoàn viên mới

(LĐTĐ) Trong tháng 5/2024, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở, kết nạp 262 người lao động vào tổ chức Công đoàn.
Trình Chủ tịch nước tặng quà gần 420 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7

Trình Chủ tịch nước tặng quà gần 420 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

(LĐTĐ) Ngày 20/5/2024, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các đơn vị tham gia thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa và Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Bộ trưởng Tô Lâm: Cần thiết bổ sung ba đối tượng cảnh vệ

Bộ trưởng Tô Lâm: Cần thiết bổ sung ba đối tượng cảnh vệ

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Chính phủ đề xuất bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
TP.HCM: Đường ngập nước, xe chết máy hàng loạt sau cơn mưa lớn

TP.HCM: Đường ngập nước, xe chết máy hàng loạt sau cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Sau cơn mưa lớn giờ tan tầm chiều 20/5, hàng loạt tuyến đường ở các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), thành phố Thủ Đức ngập nặng, có nơi nước ngập quá bánh xe.

Tin khác

Hà Nội sắp đối thoại với doanh nghiệp Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Hà Nội sắp đối thoại với doanh nghiệp Khu công nghệ cao Hòa Lạc

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 4/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, thảo luận, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa có báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Xuân an vui trên khu tái định cư

Xuân an vui trên khu tái định cư

(LĐTĐ) Sớm bàn giao mặt bằng, các hộ dân giao đất phục vụ tuyến đường Vành đai 4 đi qua huyện Thường Tín, Hà Nội, rất phấn khởi được đón Tết tại nơi ở mới. Người dân đang khẩn trương hoàn thiện những ngôi nhà mới tại các khu tái định cư.
Nhịp sống trên những công trình

Nhịp sống trên những công trình

(LĐTĐ) Hơi thở mùa Xuân đang len lỏi trên từng con phố và trên mỗi miền quê. Nơi đại công trường Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cũng vậy. Tại đây, đội ngũ kỹ sư, công nhân các đơn vị đã và đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ của công trình trọng điểm quốc gia. Xuân đang đến gần trong khí thế thi đua lao động sôi nổi, tươi mới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết công nhân lao động làm đường Vành đai 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết công nhân lao động làm đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Ngày 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà động viên công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường dự án đường Vành đai 4 tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.
Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản theo cơ chế đặc thù cho dự án Vành đai 4

Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản theo cơ chế đặc thù cho dự án Vành đai 4

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo nguồn cung đúng, đủ, kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép khoáng sản với các mỏ được áp dụng cơ chế đặc thù cho xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Hiệu quả nhìn từ dự án Vành đai 4

Hiệu quả nhìn từ dự án Vành đai 4

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đỗ Đình Phan cho biết, với Dự án Vành đai 4, Hà Nội đã đề xuất tách công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thành dự án thành phần độc lập để triển khai ngay sau khi chủ trương đầu tư được duyệt. Từ đó, GPMB không còn phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật mang tính chất chuyên ngành của công trình.
Giải phóng mặt bằng là "then chốt" thúc đẩy các dự án mở rộng đô thị cán đích

Giải phóng mặt bằng là "then chốt" thúc đẩy các dự án mở rộng đô thị cán đích

(LĐTĐ) Tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án phát triển hạ tầng được đẩy mạnh triển khai. Thực tế cho thấy, với công tác này, việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất là khâu quan trọng trong quá trình phát triển và triển khai dự án, để phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng.
Hà Nội: Tập trung cho Dự án Vành đai 4

Hà Nội: Tập trung cho Dự án Vành đai 4

(LĐTĐ) Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung cho Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Tiếp tục gỡ vướng để triển khai nhanh

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Tiếp tục gỡ vướng để triển khai nhanh

(LĐTĐ) Sau 6 tháng thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, 7 quận, huyện đã cơ bản phê duyệt và thu hồi được trên 763 hecta đất, đạt trên 96,5%. Từ cơ sở này, các nhà thầu đã triển khai đồng loạt 46 mũi thi công tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh nhằm bám sát kế hoạch.
Xem thêm
Phiên bản di động