Sửa Luật Thủ đô: Thể hiện rõ cơ chế trọng dụng, ưu đãi đặc biệt với nhân tài

(LĐTĐ) Đại biểu Nguyễn Hải Anh đề nghị, dự thảo Luật cần thể hiện rõ Hà Nội mời, khuyến khích, trọng dụng và có những chính sách ưu đãi đặc biệt đối với những người có tài năng, có nguyện vọng cống hiến, làm việc tại các cơ quan Thành phố.
Chủ tịch Quốc hội: Luật Thủ đô (sửa đổi) phải thể chế hóa được Nghị quyết của Trung ương Luật Thủ đô (sửa đổi) phải tạo ra được các cơ chế vượt trội như tinh thần Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị Sửa đổi Luật Thủ đô: Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Chưa tạo được cơ sở pháp lý rõ ràng

Để đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô, Nghị quyết số 15-NQ/TW định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra nhiệm vụ cần “có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế”.

Cụ thể hóa yêu cầu tại Nghị quyết 15, Điều 17 dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã quy định: Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc trong các lĩnh vực, ở trong nước, ở ngoài nước có công trình, sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt để phát triển một lĩnh vực, một ngành của Thủ đô được xét tuyển, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức và được hưởng các chế độ, chính sách do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.

Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn nêu trên được ký hợp đồng làm việc hoặc được đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc thành phố Hà Nội.

Người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao; nhiều kinh nghiệm thực tiễn; có công trình hoặc sản phẩm đã được nghiệm thu, công nhận, ứng dụng đem lại hiệu quả cao thì được ký hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục với chế độ đãi ngộ phù hợp do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định.

Sửa Luật Thủ đô: Thể hiện rõ cơ chế trọng dụng, ưu đãi đặc biệt với nhân tài
Đại biểu Trần Thị Thu Đông (Đoàn tỉnh Bạc Liêu) góp ý Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Góp ý khá cụ thể về nội dung thu hút nhân tài trong dự thảo Luật, đại biểu Trần Thị Thu Đông (Đoàn tỉnh Bạc Liêu) nhấn mạnh, thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là mục tiêu lớn của cả nước, đã được thể hiện trong Nghị quyết số 26 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thể hiện được cơ bản tinh thần của các chính sách, định hướng đã đề ra nhưng vẫn mang tính định hướng chính sách chứ chưa tạo được cơ sở pháp lý rõ ràng.

Cụ thể, dự thảo Luật chưa thể hiện được tính phân hóa trong nhu cầu thu hút nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các khu vực khác nhau (công - tư) hay ở các lĩnh vực khác nhau (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội; khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng…), mà vẫn chủ yếu dựa vào những mô tả trừu tượng như “có tài năng đặc biệt”, có “phẩm chất, trình độ, năng lực vượt trội”. Như vậy, sẽ rất khó để đánh giá ngoài việc dựa chủ yếu vào bằng cấp của ứng viên thuộc diện xem xét.

Xây dựng môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo

Đáng quan tâm, theo đại biểu Trần Thị Thu Đông, các nội dung của dự thảo Luật mới chỉ đề cập sơ lược về tuyển dụng, thu hút nhân tài mà chưa quy định về các cách thức sử dụng nhân tài sau khi được tuyển dụng; chưa thể hiện rõ chế độ thù lao dành cho ứng viên tài năng, chất lượng cao; chưa thể hiện được tính tự chủ của chính quyền Thủ đô về thu hút nhân tài…

Cho rằng các thời kì phát triển khác nhau sẽ gắn với những yêu cầu đặc thù về điều kiện phát triển, trong đó có yêu cầu đối với thu hút, trọng dụng nhân tài, đại biểu đoàn Bạc Liêu góp ý, dự thảo Luật cần quy định thẩm quyền tự chủ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong việc đưa ra chính sách, quy định về thu hút nhân tài theo từng thời kì.

Sửa Luật Thủ đô: Thể hiện rõ cơ chế trọng dụng, ưu đãi đặc biệt với nhân tài
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ. Ảnh: Quốc hội

Cùng góp ý về nội dung này, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn tỉnh Đắk Nông) cho rằng, cần trao quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản quy định cụ thể hơn các đối tượng cần thu hút, có sự phân loại các đối tượng một cách rõ ràng để có quy định về chế độ, chính sách phù hợp trong tuyển dụng, bổ nhiệm và đãi ngộ.

Đồng thời, để giữ chân được người tài, cần lưu ý đến một số điều kiện đảm bảo khác như xây dựng môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới, tạo điều kiện cho người tài thăng tiến và cống hiến.

Theo đại biểu Nguyễn Hải Anh (Đoàn tỉnh Đồng Tháp) nhìn nhận, trong dự thảo Luật mới nêu ra các thủ tục, quy trình về mặt hành chính để một người nào đó có thể có những tài năng, thế mạnh nhất định ở những lĩnh vực nhất định thì sẽ được xét tuyển, sẽ được ký hợp đồng. Do đó, đại biểu Nguyễn Hải Anh đề nghị, cần có một điều khoản ghi rõ và khẳng định, Hà Nội mời, khuyến khích, trọng dụng và có những chính sách ưu đãi đặc biệt đối với những người có tài năng, có nguyện vọng cống hiến, làm việc tại các cơ quan thành phố. Có như vậy mới thể hiện được quyết tâm thu hút nhân tài của Thủ đô.

Cần có Quỹ phát triển nhân tài

Theo đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Đoàn tỉnh Bạc Liêu), Điều 17 dự thảo Luật mặc dù có quy định 4 điểm liên quan đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô, tuy nhiên nội dung còn chung chung, không định hình được tiêu chí làm cơ sở áp dụng trong thực tiễn.

Đại biểu cho rằng, thực tiễn triển khai thực hiện chính sách đặc thù, nếu không có định hình cụ thể, cho dù Quốc hội giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định cũng phải thận trọng quay về xin ý kiến các bộ, ngành chuyên môn, mới có thể ban hành và thực hiện được. Do đó, dự thảo Luật cần quy định chặt chẽ, dễ áp dụng.

Sửa Luật Thủ đô: Thể hiện rõ cơ chế trọng dụng, ưu đãi đặc biệt với nhân tài
Đại biểu Vương Quốc Thắng cho rằng, cần nghiên cứu để quy định cụ thể về tiền lương, các thu nhập khác đối với nhân tài. Ảnh: Quốc hội

Tinh thần “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” đã được thể hiện rõ trong dự án Luật là nhìn nhận của đại biểu Vương Quốc Thắng (Đoàn tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên, theo đại biểu, dự thảo Luật mới quy định một số chính sách để thu hút đầu vào đối với nhân tài, như được xét tuyển, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức hoặc ký hợp đồng làm việc hoặc đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng chưa có quy định cụ thể về cơ chế sử dụng, “giữ chân” nhân tài sau khi đã được thu hút.

Vì vậy, đại biểu Vương Quốc Thắng cho rằng, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu để quy định cụ thể về tiền lương, các thu nhập khác đối với nhân tài, cũng như ưu đãi về chỗ ở, phương tiện đi lại, về y tế, giáo dục cho thân nhân của nhân tài…

Cùng quan tâm đến chính sách thu hút nhân tài cho Thủ đô, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn tỉnh Thái Bình) cho rằng, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu làm quy định rõ hơn về nội dung thu hút nhân tài, trong đó cần có Quỹ phát triển nhân tài nhằm tận dụng nguồn lực chất lượng cao của cả thế hệ trẻ và đối tượng đã về hưu...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024 thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

(LĐTĐ) Đối với bất kỳ ai khi đã sử dụng Internet trên các thiết bị cá nhân đều phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin. Tuy nhiên, nếu bạn có kiến thức và kỹ năng thì cũng đã hạn chế được 80% các nguy cơ này.
Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

(LĐTĐ) Tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đi Hiệp Hòa (Bắc Giang) đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết thành phố Hà Nội với tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận, hoàn thiện đường Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Giang.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

(LĐTĐ) Với thông điệp "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc", Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tập thể, cá nhân, chung tay, góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tin khác

Cần chính sách linh hoạt để Hà Nội chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư

Cần chính sách linh hoạt để Hà Nội chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thẩm quyền bố trí phương án tái định cư cho các hộ dân, căn cứ trên số lượng căn hộ được xác định trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.
Xây dựng cơ chế “thử nghiệm có kiểm soát”: Để Hà Nội phát triển bền vững

Xây dựng cơ chế “thử nghiệm có kiểm soát”: Để Hà Nội phát triển bền vững

(LĐTĐ) Cho phép thành phố Hà Nội được áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới có tính đổi mới sáng tạo là đề xuất quan trọng trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là vấn đề mới, nên nhiều ý kiến cho rằng, các lĩnh vực thử nghiệm cần được lựa chọn cẩn trọng, chặt chẽ, đảm bảo kiểm soát tốt.
Tăng mức xử phạt để xử lý dứt điểm, hiệu quả các vi phạm

Tăng mức xử phạt để xử lý dứt điểm, hiệu quả các vi phạm

(LĐTĐ) Luật Thủ đô đang được xem xét sửa đổi đã đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được quy định mức tiền phạt cao hơn, nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định và không vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với một số hành vi vi phạm hành chính.
Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần xác định cụ thể các địa phương trong Vùng Thủ đô

Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần xác định cụ thể các địa phương trong Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị bổ sung cụ thể các địa phương trong Vùng Thủ đô, làm căn cứ thực tiễn trong việc quy định các chính sách liên kết vùng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Đề xuất cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm

Đề xuất cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm

(LĐTĐ) Quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết, tương đồng với chính sách đặc thù đang được Quốc hội cho thí điểm thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.
Tăng cường tổ chức bộ máy cho HĐND quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố

Tăng cường tổ chức bộ máy cho HĐND quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phân quyền cho Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội quy định tiêu chí thành lập và quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.
Luật Thủ đô (sửa đổi): Tập trung quy định các cơ chế, chính sách đặc thù

Luật Thủ đô (sửa đổi): Tập trung quy định các cơ chế, chính sách đặc thù

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 8 chương và 57 điều (tăng 1 chương về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, giảm 2 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội).
Đề xuất ghi nhận Thủ đô “là đô thị loại đặc biệt”

Đề xuất ghi nhận Thủ đô “là đô thị loại đặc biệt”

(LĐTĐ) Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, nhóm nghiên cứu và đại diện các cơ quan đã thống nhất tiếp thu, chỉnh lý quy định về vị trí, vai trò của Thủ đô theo hướng bổ sung quy định Thủ đô Hà Nội “là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị loại đặc biệt”.
Cơ chế đặc thù sẽ giúp y tế Thủ đô phát triển xứng tầm

Cơ chế đặc thù sẽ giúp y tế Thủ đô phát triển xứng tầm

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình… là một trong các nội dung quan trọng được quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Xem thêm
Phiên bản di động