M
15/07/2020 10:21

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Xác định phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng để triển khai hiệu quả các hoạt động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó động viên tích cực các cấp công đoàn và công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động
Đưa kiến thức phòng cháy, chữa cháy đến chung cư
Khích lệ con công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo không khí sổi nổi trong công nhân viên chức lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của địa phương, đơn vị và tổ chức công đoàn. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã phát động các phong trào thi đua đến 100% các công đoàn cơ sở và thu hút được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia. Trong đó nổi bật là các phong trào như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà"; phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, phong trào “xanh, sạch, đẹp”…

1806 103043846 558232635080567 7448736274027685315 n
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và quận Bắc Từ Liêm trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cũng tiến hành xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp tổ chức các hội thi thợ giỏi và thao diễn kỹ thuật trong các ngành nghề phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương khen thưởng 3 công nhân lao động đạt giải cao tại kỳ thi thợ giỏi các cấp.

Tổ chức thành công Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động quận giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận đã biểu dương 21 tập thể, 59 cá nhân công nhân viên chức lao động điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và 15 tập thể, 31 cá nhân nữ công nhân viên chức lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cũng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ quan quận nhiệm kỳ 2020-2022. Triển khai lấy ý kiến Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận vào dự thảo Báo cáo chính trị của Quận ủy chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn, Liên đoàn Lao động quận xác định: Các cấp công đoàn quận cần chú trọng vào tăng cường, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả giữa tổ chức Công đoàn với các cơ quan chính quyền đồng cấp, trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn và người lao động đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng đối tượng.

L.T

Nguồn :