M
26/01/2021 08:30

Sinh hoạt chuyên đề về các kỳ Đại hội Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Nhân dịp Đại hội XIII của Đảng, chiều ngày 25/1, tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, Chi bộ Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn đã tổ chức dâng hương, tham quan Hoàng Thành Thăng Long và sinh hoạt chuyên đề “Các kỳ Đại hội Đảng và chủ đề, tinh thần cốt lõi văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”.

Tài trợ 500 “Tấm vé nghĩa tình” cho đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Bốn nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn từ nay đến Tết Nguyên đán Ban hành mức hỗ trợ quà Tết cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 và thiên tai

Sau khi dâng hương, tham quan một số địa điểm tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long như: Đoan Môn, Cột cờ Hà Nội, Điện Kính Thiên, nhà D67, Bắc Môn, Hậu Lâu, tường thành …. Chi bộ Ban Quan hệ Lao động tổ chức sinh hoạt chuyên đề do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.

Sinh hoạt chuyên đề về các kỳ Đại hội Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Các đảng viên Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sinh hoạt Chi bộ

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Đình Quảng - Chi ủy viên, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động đã thông tin những hoạt động, kết quả công tác nổi bật của Chi bộ trong tháng 1/2021 và các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, người lao động; tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục theo dõi, nắm bắt, chỉ đạo về tình hình quan hệ lao động, đặc biệt liên quan đến tiền lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cho đoàn viên, người lao động, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban trong tháng 2/2021...

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thị Thanh Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động đã báo cáo công tác xây dựng Đảng, tình hình chính trị, tư tưởng và đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các nội dung, công tác tổ chức để lựa chọn nội dung, chủ đề của buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp Đại hội XIII của Đảng; tìm hiểu về lịch sử truyền thống, các đời Vua của dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước; công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ban hành văn bản chăm lo Tết, công tác an toàn lao động; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ...

Theo chuyên đề của kỳ sinh hoạt Chi bộ lần này là “Các kỳ Đại hội Đảng và chủ đề, tinh thần cốt lõi văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”, đồng chí Trần Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Chi bộ đã nêu bật nội dung, quá trình ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội, từ Đại hội Đảng lần thứ nhất đến Đại hội Đảng lần thứ XII; những thành tựu, chủ trương, định hướng trọng tâm của Đảng trong mỗi thời kỳ Đại hội; niềm tin son sắt và tinh thần đoàn kết của nhân dân đối với Đảng.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận tích cực, sôi nổi và thẳng thắn về những kết quả đạt được; công tác xây dựng Đảng, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; thảo luận về những thành tựu nổi bật của Đại hội XII của Đảng, trách nhiệm của đảng viên trong triển khai chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công nhân, Công đoàn...

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt Đảng theo chuyên đề, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh ý nghĩa của buổi sinh hoạt chuyên đề giới thiệu về 12 kỳ Đại hội Đảng, đồng thời khẳng định: Đây là dịp ôn lại biên niên lịch sử Đảng chúng ta hiểu Đảng hơn, thấy được trách nhiệm đảng viên; chúng ta tin tưởng, gương mẫu, thể hiện vai trò đảng viên theo vị trí, vai trò của mình; tiếp tục học tập, rèn luyện và tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn các chủ trương, Nghị quyết, kế hoạch để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm lọ, đại diện bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

“Chúng ta thấy được sự trưởng thành liên tục và toàn diện của Đảng ta, thể hiện đầy đủ rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định Đảng chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

P.V

Nguồn :