M
14/07/2020 10:17

Sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội: Bước khởi động hướng tới tinh gọn bộ máy

(LĐTĐ) LTS: Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử mà Hà Nội đã đề ra mà còn là bước khởi động trong quá trình tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị để thực hiện thành công Nghị quyết 39 (năm 2015) và Nghị quyết số 18 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quận Long Biên: Triển khai sáp nhập 156 tổ dân phố để thành lập 76 tổ dân phố mới
Phường Khương Thượng: Triển khai quyết định sáp nhập tổ dân phố
5150 a1
Phường Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) làm việc với cấp ủy các Chi bộ trên địa bàn phường nhằm thống nhất về việc bổ nhiệm nhân sự tổ trưởng tổ dân phố mới sau khi sát nhập.

Bài 1: Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đồng thuận cao trong chủ trương, bài bản trong cách thực hiện là điểm sáng mà nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội làm được khi tiến hành sáp nhập thôn, tổ dân phố. Bài học rút ra từ công tác này cho thấy, địa phương luôn ở tâm thế sẵn sàng, trước khi Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết, đều đã chuẩn bị những công việc cần thiết, khi có Nghị quyết, quyết định của Thành phố là sẵn sàng triển khai.

Bảo đảm đồng thuận

Thời điểm này, quận Hà Đông đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn. Theo kế hoạch, một số địa bàn phường trên địa bàn quận sẽ tổ chức kiện toàn như: Phường Phú La (sáp nhập 3 tổ dân phố thành 2 tổ), phường Phúc La (sáp nhập 2 tổ dân phố thành 1 tổ), phường Quang Trung (sáp nhập 6 tổ dân phố thành 3 tổ). Đáng chú ý, tại Hà Đông, các địa bàn triển khai sáp nhập đều dựa trên cơ sở đồng thuận của người dân. Nói cách khác, đại bộ phận nhân dân đều có nguyện vọng sáp nhập nhằm đảm bảo ranh giới khép kín, thuận tiện cho việc quản lý hành chính Nhà nước.

Chia sẻ thêm về công tác này, ông Ngô Đức Kiên – Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Hà Đông cho biết, Hà Đông là một trong những quận có tốc độ đô thị hóa mạnh, với mức tăng dân số cơ học cao. Với tầm nhìn xa và lộ trình thực hiện bài bản, ngay từ năm 2018 Hà Đông đã chuẩn bị tương đối chu đáo công tác rà soát, đề xuất phương hướng sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố. Quận đã ban hành văn bản số 1420/UBND-NV ngày 7/6/2018 về rà soát, đề xuất hướng sắp xếp kiện toàn tổ dân phố. Kết quả, 17/17 phường đã rà soát, đề xuất phương hướng sắp xếp, 8 phường báo cáo dự kiến sắp xếp điều chỉnh giảm tổ dân phố.

Luôn ở tâm thế chủ động nên ngay khi Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 và Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 886/QĐ-UBND về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc quận, huyện trên địa bàn Thành phố năm 2020, các địa phương trong diện có tổ, thôn sắp xếp đã nhanh chóng thực hiện theo đúng yêu cầu. “Về cơ bản, tại các phường có tổ dân phố thực hiện sáp nhập về cơ bản đều thực hiện nghiêm chỉ đạo và đã cơ bản tạo được đồng thuận của người dân về chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố” – ông Ngô Đức Kiên chia sẻ.

5147 0434 20191121 093809

Bảo đảm đồng thuận cũng là yêu cầu hàng đầu phường Khương Thượng (quận Đống Đa) đề ra khi sáp nhập các tổ dân phố. Có mặt tại cuộc họp, làm việc với các đồng chí cấp ủy các chi bộ trên địa bàn phường Khương Thượng nhằm thống nhất lần cuối về việc bổ nhiệm nhân sự tổ trưởng tổ dân phố mới sau khi sát nhập mới thấy hết được tinh thần này.

Mới đây, ngày 7/7, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập mới thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Theo đó, tổng số thôn, tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành và chia tách các thôn, tổ dân phố là 122 thôn, tổ dân phố (gồm 21 thôn và 101 tổ dân phố); tăng 109 thôn, tổ dân phố (13 thôn, 96 tổ dân phố) so với số thôn, tổ dân phố hiện có.)

Theo đó, thực hiện quyết định của Thành phố, phường Khương Thượng đã tiến hành sắp xếp từ 36 tổ dân phố kiện toàn lại còn 18 tổ dân phố. Theo ông Nguyễn Hoàng Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Thượng, những năm qua hoạt động của các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Cấp ủy, Chính quyền… được triển khai thực hiện kịp thời.

Các tổ dân phố cũng giữ vững đoàn kết, góp phần phát triển sản xuất, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương. Phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, công tác tổ chức, hoạt động của tổ dân phố cũng còn nhiều tồn tại. Việc tổ chức sáp nhập nhằm mục tiêu giảm số lượng tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ, hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng.

Để tạo được sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và người dân, ông Vương Thái Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Khương Thượng cho biết, thực hiện công văn số 317 ngày 28/2/2020 của quận Đống Đa về việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện quyết định 886/QĐ-UBND, phường Khương Thượng đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, tạo được sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và người dân. Phường đã tổ chức hội nghị với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc từ phía người dân. Qua việc lấy ý kiến cho thấy phần lớn nhân dân đã đồng tình ủng hộ chủ trương sáp nhập của Thành phố.

Phát huy thế mạnh, áp dụng cách làm hay

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố ở Hà Nội là thực hiện theo chủ trương chung của cả nước nhằm tinh gọn bộ máy, thuận lợi trong huy động nguồn lực từ nhân dân. Do đó, nếu ở đâu cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe ý kiến của người dân để rà soát, xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng trước khi tiến hành sẽ góp phần bảo đảm hiệu quả hoạt động.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Vương Thái Dương cho rằng, trong quá trình sát nhập thôn, tổ dân phố cần xem xét yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư tại địa phương và đặc biệt là sắp xếp, bố trí cán bộ ở thôn, tổ dân phố. Bởi thực tế hiện nay nhiều thôn lên tổ dân phố, nhiều xã lên phường nhưng vẫn sống và làm việc theo văn hóa làng xã. Ngoài ra, một số thôn, tổ dân phố hiện đã thiếu các thiết chế sinh hoạt cộng đồng, sau sáp nhập quy mô tăng lên thì vấn đề này lại càng khó khăn hơn. “Để thực hiện công tác sáp nhập một cách bài bản khoa học phải gắn liền với thực tế, gắn với truyền thống văn hóa, lịch sử của khu dân cư trên tinh thần làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm ổn định về chính trị, an ninh trật tự” - ông Vương Thái Dương đưa ra kinh nghiệm.

Thách thức đặt ra cho công tác quản lý liên quan là có song với cách làm bài bản, Hà Nội đang thực hiện những bước đi đồng bộ, cách làm hợp lý, nỗ lực tháo gỡ khó khăn để Nghị quyết đi vào cuộc sống. Các đảng viên cũng nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu, sẵn sàng dấn thân, tăng niềm tin của quần chúng với Đảng.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ (quận Ba Đình) cho biết, trước đây địa bàn có 33 tổ dân phố với số dân trên 2,4 vạn. Tuy nhiên, sau khi thực hiện đề án sát nhập thì phường Giảng võ chỉ còn 14 tổ dân phố. Ông Nguyễn Ngọc Chiến khẳng định, việc sáp nhập là cần thiết, góp phần thu gọn bộ máy quản lý.

Điểm sáng đáng chú ý tại phường Giảng Võ là nêu bật vai trò đi đầu của đảng viên. Minh chứng dễ thấy, tất cả những người trong cấp ủy, chi bộ tại địa bàn cơ sở phần lớn đều là những người có tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác đảng viên. Quan trọng nhất, những đảng viên được giao nhiệm vụ đều là những cán bộ có uy tín, tạo sự đoàn kết tại địa bàn dân cư. Họ là hạt nhân vận động, tuyên truyền người dân tham gia thực hiện đúng các chính sách của Đảng, quy định, pháp luật của Nhà nước. Là “cánh tay” nối dài của địa phương.

(Còn nữa)

Đinh Luyện – Kim Tiến

Nguồn :